Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Understöd kan sökas vid NTM-centralerna

NTM-centralerna öppnar den 18 oktober 2022 ansökningstiden för flera understöd som gäller byggd miljö, naturmiljö, vattenvård och ekologiskt hållbara lösningar. Understöd kan sökas för bland annat vård av byggnadsarvet och restaurering av vattendrag. Ansökningstiderna löper i regel ut den 30 november. Understöden är prövningsbaserade statsunderstöd inom Miljöministeriets och Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden.

NTM-centralerna rekommenderar att man använder regionförvaltningens e-tjänst för att ansöka om understöd. Ansökan kan sparas som utkast så att man kan fortsätta att fylla i den senare.I e-tjänsten används stark autentisering.

Läs mer