Navigointivalikko
POH Koronatiedotus

Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa - Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

 

Huom! Tätä alueellista sivua ei enää päivitetä. Kts. ELY-keskusten valtakunnallista sivua Koronavirusepidemian vaikutus ELY-keskusten palveluihin.

 

Tulossa:

Ajankohtaista:

Koosteen sisältö:

 1. Veloista neuvotteleminen
 2. ELY-keskusten koronarahoitus (hakuaika päättynyt 8.6.)
 3. Maaseudun yritystuet
 4. Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille (hakuaika päättynyt 30.4.)
 5. Palkkaturva
 6. Finnvera
 7. Business Finland (hakuaika päättynyt 8.6.)
 8. Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy)
 9. TE-toimiston palvelut ml. kausityö
 10. Yksinyrittäjien tuki
 11. Yrittäjillä oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi
 12. Valtiokonttori - Yritysten kustannustuki​​​​​​ ​(hakuaika päättynyt 31.8.2020)

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Alle on koottu hyödyllistä tietoa ja linkkejä viranomaisten ja muiden organisaatioiden palveluista.

1. Veloista neuvotteleminen

Ole yhteydessä suoraan velkojaan ja keskustele tilanteesta jo mieluiten etukäteen, jos näyttää siltä, että tilanne on kriisiytymässä. Pankit joustavat maksujärjestelyissä ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa:

Ole yhteyksissä omaan pankkiisi. Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia varten ja nyt niitä voidaan ottaa käyttöön. Tärkeintä on itse olla aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisärahoitusta. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä omiin rahoittajiin heti, kun rahoitustarve ilmenee.

2. ELY-keskusten koronarahoitus

ELY-keskusten koronarahoitus (avustus tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin)

Hakuaika on päättynyt 8.6.2020. Lue lisää ELY-keskusten valtakunnallisilla sivuilla

Vaikka koronarahoituksen hakuaika on päättynyt, kehittämistä suunnitteleva yritys voi edelleen hakea ELY-keskusten ns. normaalia kehittämisavustusta. Lisäksi yritysten kehittämispalvelujen analyysi- ja konsultointipäivien päivähintaa on pudotettu 300 eurosta 30 euroon + alv.

Huom! Käynnissä olevat hankkeet

Jos sinulla on käynnissä ELY-keskuksen kehittämisavustuksella rahoitettu hanke, ota ensin yhteyttä ELY–keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. ELY-keskus suhtautuu myönteisesti käynnissä olevien yrityksen kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin. Tarvittaessa yritykset voivat hakea yrityksen kehittämisavustuksen maksatusta nopeammassa aikataulussa ja useammassa erässä.

3. Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystukea voidaan hakea normaalisti kuten myös maksatusta jo rahoitettuihin hankkeisiin. ELY-keskus voi myöntää rahoitetulle hankkeelle jatkoaikaa voimassa olevien säännösten mukaisesti poikkeustilanteen perusteella. Hakijan tulee tehdä asianmukainen jatkoaikahakemus. ELY-keskus suhtautuu jatkoaikojen myöntämiseen lähtökohtaisesti positiivisesti, mutta on kuitenkin huomioitava, että jatkoaikahakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Jos sinulla on käynnissä maaseudun yritystuella rahoitettu hanke, ota ensin yhteyttä ELY–keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Yhteystiedot:
Matias Smeds, puh. 0295 028 620, [email protected]
Peter Björkmark, puh. 0295 028 641, peter.bjorkmark@ely-keskus
Heikki Rautio, puh. 0295 028 612, [email protected]
Anna-Maija Herlevi (Leader), puh. 0295 028 560, [email protected]

4. Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

Maa- ja metsätalousministeriö lisää valtiontakauksien myöntövaltuutta maatilojen maksuvalmiuslainoille. Tällä pyritään varautumaan koronaviruksesta aiheutuviin maatilojen talousvaikeuksiin. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) kautta myönnetään maatiloille alkutuotantoon ja maatilayritysten juoksevien kuluihin valtiontakauksia enintään 15 miljoonan euron edestä.

Valtiontakausta maksuvalmiuslainoille voi hakea 30.3-30.4.2020 välisenä aikana. Hakemus tehdään lomakkeella 493, joka löytyy Ruokaviraston kotisivulta. Lue lisää:

Yhteystiedot:
Keski-Pohjanmaalla: Heikki Rautio puh. 0295 028612, heikki.rautio(at)ely-keskus.fi
Pohjanmaan maakunnassa: Maria Swanljung, 0295 028633, maria.swanljung(at)ely-keskus.fi

5. Palkkaturva

Palkkaturva-asiat on keskitetty Uudenmaan ELY-keskukseen. Palkkaturvana voidaan maksaa palkkaturvalain tarkoittamalla tavalla maksukyvyttömän työnantajan työntekijöille palkkoja tai muita työsuhteesta johtuvia saatavia. Palkkaturvan hakee työntekijä itse tai työntekijän puolesta ammattiliitto ja konkurssitilanteessa konkurssipesä.

Yhteystiedot:
Puhelinpalvelu 0295 020 020 arkisin klo 12 - 15 (pvm/mpm)
[email protected]

6. Finnvera

- Jos sinulla on Finnveran takaama laina, Finnvera voi myöntää pankille luvan antaa
lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.
- Jos sinulla koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, voi Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääomalainan takauksella.

Yhteystiedot:
Päivi Kinnunen, puh. 029 460 2631, [email protected]
Essi Kypärä, puh. 029 460 2603, [email protected]

7. Business Finland

Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Jos sinulla on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata.

Yhteystiedot:
Mika Niskanen, puh. 050 312 8608, mika.niskanen(at)businessfinland.fi
Anssi Hakala, puh. 050 396 2865, anssi.hakala(at)businessfinland.fi
Ulf-Erik Widd, puh. 050 430 1813, ulf-erik.widd(at)businessfinland.fi
Jarkko Piirto, puh. 050 312 8622, jarkko.piirto(at)businessfinland.fi

8. Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy)

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää rahoitusohjelman koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa (liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa). Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa.

Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta.

9. TE-toimiston palvelut ml. kausityö

Lomauttaminen

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvan työnantajan on aina ilmoitettava kirjallisesti TE-toimistoon YT-neuvotteluiden käynnistymisestä viimeistään neuvottelujen alkaessa, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin – riippumatta neuvottelujen kohteena olevasta henkilömäärästä. Alueen yhteistoimintalain mukaiset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen yrityspalvelut.pohjanmaa(at)te-toimisto.fi

Yhteystiedot:
Anne Mäkipeura, puh. 0295 056 120, anne.makipeura(at)te-toimisto.fi
Johanna Leponiemi-Sandvik, puh. 0295 056 205, johanna.leponiemi-sandvik(at)te-toimisto.fi

Kausityö

Kotimaasta työntekijöitä ulkomaalaisten kausityöntekijöiden tilalle

Pohjanmaan TE-toimiston yrityspalvelut tavoitat puhelimitse p. 0295 056 001 tai sähköpostilla [email protected].
 

10. Yksinyrittäjien tuki

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla yksinyrittäjän tukea haetaan alueellisen kehitysyhtiön kautta. Varsinainen tukipäätös tehdään kunnassa. Lisätietoja alueellisten kehitysyhtiöiden sivuilla, kts. ylhäällä oikealla olevaa linkkilistaa "Yrityksiä neuvovat toimijat Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla".

11. Yrittäjillä oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tuli voimaan 8.4.2020. Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

12. Valtiokonttori - Yritysten kustannustuki

Päivitetty: 12.11.2020