Navigointivalikko
RekryKainuuLive -hanke

RekryKainuuLive -hanke

RekryKainuuLive -hankkessa parannetaan työttömien työnhakijoiden työnhakumahdollisuuksia, sekä lisätään yritysten ja työnantajien tietoutta palveluista, jotka helpottavat työsuhteen syntymistä. Tavoitteena on yritysten ja työnantajien rekrytointiosaamisen kehittäminen modernein keinoin. Hanke tuo työnhakijoille ajankohtaista tietoa Kainuussa tarjottavista työpaikoista.

Hankkeen tuloksena kainuulaisten yritysten rekrytointiosaaminen lisääntyy ja työnhkijoiden työnhakumahdollisuudet paranevat. Työnantajat ja työnhakijat kohtaavat hankkeen kautta, jolloin työpaikat täyttyvät nopeammin. Myös koulutuksille saadaan näkyvyyttä ja hakijoita, ja nuoret saadaan kiinnostumaan aloista, joille tarvitaan tekijöitä Kainuussa.

Kaksivuotinen hanke toimii osana TE-live -konseptia. Hankkeessa luodaan pysyvä palvelumalli Kainuuseen, ja hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu osana Kainuun TE-toimiston palvelutarjontaa. Hanke kytkeytyy tiiviivsti Kainuun mainetyöhön, minkä on huomattu olevan tärkeä osa työllisyydenhoitoa.

Hanke on määritetty toteutettavaksi aikavälillä 1.3.2020 - 28.2.2022. Hanketta on jatkettu 31.3.2022 asti.

Lisätietoja:

Päivi Ylä-Outinen
projektipäällikkö
+358 50 4735 182
paivi.yla-outinen@ely-keskus.fi

Jani Hyvönen
mediavastaava
+358 50 3964 690
jani.hyvonen@ely-keskus.fi

Euroopan sosiaalirahaston lipputunnus                      Vipuvoimaa EU:lta logo