Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

Uutisia -Ympäristö

null Rauhoitettujen lajien aiheuttamiin vahinkoihin ennätyskorvaukset vuonna 2022 – uusi laki helpottaa vahinkojen ennaltaehkäisyä

Rauhoitettujen lajien aiheuttamiin vahinkoihin ennätyskorvaukset vuonna 2022 – uusi laki helpottaa vahinkojen ennaltaehkäisyä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) maksoivat vuonna 2022 korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa. Helmikuussa voimaan tullut uusi laki helpottaa vahinkojen ennaltaehkäisyä ja korvausten hakemista.

ELY-keskukset maksoivat vuonna 2022 korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa. Helmikuussa voimaan tullut uusi laki helpottaa vahinkojen ennaltaehkäisyä ja korvausten hakemista.

Suurin osa korvauksista, noin 4,1 miljoonaa euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin. Syynä viljelysvahinkojen kasvuun ovat olleet erityisesti valkoposkihanhikannan vahvistuminen ja muuttokäyttäytymisten muutokset. Eniten korvauksia maksettiin valkoposkihanhen maataloudelle aiheuttamista vahingoista Pohjois-Karjalan (noin 2,8 miljoonaa euroa) ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueille (noin 864 000 euroa).

Muista vahingoista maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksettiin laskennallista tukea lähes miljoona euroa ja kalankasvatuslaitoksille ja luonnon ravintolammikoille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 60 000 eurolla. Porotalous- ja kalatalousvahingoista tukea maksetaan sen mukaan, miten hyvin maakotkien ja sääksen pesinnät ovat onnistuneet.

Uusi laki tuo muutoksia korvausten ja tukien hakumenettelyyn

Helmikuun alusta voimaan tullut laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta tuo muutoksia korvausten ja tukien hakumenettelyyn. Korvausten ja tukien maksaminen nopeutuu.

Uuden lain nojalla voidaan myöntää avustusta vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Avustusta voidaan myöntää avustusta viljelys-, eläinvahinkojen, maakotkan aiheuttamien porotalousvahinkojen, sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen sekä rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Avustushaku on auki 31.3.2023 saakka.

Tukea maakotkan ja sääksen aiheuttamista vahingoista haetaan jatkossa vuosittain viimeistään 31. lokakuuta. Korvausta tulee hakea heti vahingon toteamisen jälkeen.

Lue lisää

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

Huom.! 9.5. klo 9-11 ja 13-16

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

ma–pe klo 9–16

Lue lisää neuvonnasta

Oikopolut
Muualla verkossa