Osallisena kotoutumista tukevien palvelujen tuottamisessa (AMIF)

Ajankohtaista Osallisena -hankkeessa:

Osallisena -hankkeen työstä koottu, koko hanketiimin yhteistyössä kirjoittama raportti "Kohtavuutta käytäntöön - osallisuutta rakenteisiin" on julkaistu (ks. kohta Oikopolut). Raportin sisältämä Kiintiöpakolaisen osallisuuspolku on myös julkaistu erillisenä dokumenttina.

Osallisena -hanke on perustanut Kohtaamispaikan asiakastyötä tekeville kuntien, TE-toimistojen ja järjestöjen asiantuntijoille. Kohtaamispaikka on yhteisö, jossa asiantuntijat pääsevät dialogin, menetelmien ja vertaistuen avulla jakamaan, oppimaan ja oivaltamaan kohtaamisen merkityksestä asiakkaille, joilla on erityistarpeita tai –haasteita. Tietoa yhteisöstä saa mielellään jakaa eri toimijoille! Kohtaamispaikka jatkaa toimintaansa vuonna 2023 Suomen Pakolaisapu ry:n vetämänä.

Osallisena -hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Osallisena kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisessa -hanke on ollut valtakunnallinen, AMIF-rahoitteinen, pakolaistaustaisten kotoutumista edistävä hanke. Sen päätoteuttaja on Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen toimintakausi on 1.4.2021 - 31.12.2022. Hankkeen toteutuksessa ovat olleet mukana myös Kajaanin, Jyväskylän, Kuopion, Porin ja Porvoon kaupungit sekä Lapin TE-toimisto/työllisyyden kuntakokeilu sekä Kuntaliitto.

Hankkeen tavoitteet: 

  • Luodaan systemaattinen malli, jossa kiintiöpakolaisena tulleet asiakkaat otetaan mukaan heitä koskevien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen 
  • Tuodaan hankkeen yhteistyökunnissa (Porvoo, Pori, Jyväskylä, Rovaniemi, Kajaani ja Kuopio) maahan muuttaneiden palveluihin liittyviä eri prosesseja lähemmäksi toisiaan 
  • Viedään kohtaavan asiakastyön työtapa TE-hallinnon ja kuntakentän arkeen lisäämällä asiakastyötä tekevien osaamista 
     

Hankkeen toiminta on päättynyt 31.12.2022. Kiitokset kaikille mukana olleille hyvästä yhteistyöstä osallisuuden parissa!

Päivitetty: 30.12.2022