Sisältöalueet

Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuuden tavoitteena on poistaa osallistumisen esteitä ja saada maahanmuuttajien potentiaali paremmin käyttöön mm. työmarkkinoilla, vahvistaa koulutusjärjestelmän kykyä vastata maahanmuuttajaväestön tarpeisiin sekä edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Teema koostuu neljästä sisältöalueesta (kartalla), joissa kussakin järjestetään valtakunnallinen hankehaku. Nämä sisältöalueet ovat:
1. Kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuus

2. Vieraskielisten asiakkaiden tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä

3. Vieraskielisten kielellinen tuki (tulossa)

4. Vieraskielisten asiakkaiden tukeminen peruspalveluissa (tulossa)

Päivitetty: 19.06.2024