Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus helmikuu 2014
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimist
o

Työttömyys Pohjois-Pohjanmaalla 14,5 % - työnhakijoiden aktivointi kasvussa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla helmikuun lopussa maan kuudenneksi korkein eli 14,5 % (2013: 13,4 %).

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueella työttömyys laski 583 hakijalla tammikuun lopusta. TE-toimistossa oli helmikuun lopussa 26 544 työtöntä työnhakijaa. Vuosi sitten työttömiä oli 24 366. Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 2 178 henkilöllä eli 8,9 %. Naisten työttömyys kasvoi miesten työttömyyttä enemmän.

TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä kasvoi. Viime vuoden helmikuuhun verrattuna lomautettuja oli 420 enemmän. Tammikuuhunkin verrattuna määrä nousi hieman. Ennakkoilmoituksia helmikuun lopun jälkeen mahdollisista uusista lomautettavista henkilöistä tuli TE-toimistoon 77.

Koko maassa työttömänä oli helmikuun lopussa 323 793 henkilöä (nousua edellisestä vuodesta 11,3 %) ja työttömyysaste oli 12,4 %.

Uusia avoimia paikkoja 150 enemmän kuin vuosi sitten

Helmikuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna 5 931 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 3 621.  Uusien työpaikkojen määrä on 154 (+4,4 %) enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Työpaikoista 322 täyttyi TE-toimiston hakijalla.

Helmikuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 3 531, mikä oli 238 paikkaa (+7,2 %) enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli teollisuusalan töissä (895), palvelualan töissä (743), kaupan alalla (727) sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla (406). Toimialoittain eniten uusia työpaikkoja oli helmikuun lopussa tarjolla hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (874).

Nuorisotyöttömyys laski tammikuusta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaan alueella helmikuun lopussa 4 247. Määrä on 170 vähemmän kuin tammikuun lopussa. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömien määrä laski tammikuun lopusta 56 hakijalla. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kuitenkin kasvoi 392 henkilöllä (10,2 %). Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli helmikuun lopussa 21,4 % (koko maa: 15,2 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 216. Vuoden 2013 helmikuusta ikääntyvien työttömyys kasvoi 580 työnhakijalla (7,6 %).

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli 6 110 työnhakijaa. Määrä on 1 061 enemmän kuin vuosi sitten (kasvua 21,0 %). 

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 920, mikä on 56 enemmän kuin vuoden 2013 helmikuussa (+6,5 %). EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 186.

Työnhakijoita aikaisempaa enemmän työllistymistä edistävissä palveluissa

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli helmikuun lopussa 10 477 työnhakijaa. Palveluissa olevien määrä nousi viime vuoden helmikuusta 1 206 henkilöllä. Palveluissa olevien määrät olivat suurimpia "muissa palveluissa" (= vuorotteluvapaan sijainen, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu), palkkatuetussa työssä ja työvoimakoulutuksessa.

Kaikkiaan aktivointiaste oli helmikuun lopussa 28,3 %. Koko maassa aktivointiaste oli matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 27,5 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima, ja osaaminen -vastuualue: johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051
Rakennerahasto -yksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224
Rakennerahasto -yksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596
PalvelujohtajaMarita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713


Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta "Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmaalla" -katsauksesta: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta.

Seuraava tiedote ilmestyy 24.4.2014
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Alueellista tietoa