ta kontakt

NTM-centralernas coronafinasieringens telefonservice (0295 024 800) 1. - 10.7.2020 mån - fre kl. 9.00 - 12-00, 13.- 31.7.2020 ti - to kl. 9.00 - 12.00.

poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Företagsfinlands telefonservice: 0295 020 500, mån - fre kl. 9.00 - 16.15

På andra webbplatser

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.