› Tillbaka till den grafiska version

Tungtransporter

Tungtransportservicen är avsedd för sådan fast bosättning och sådant näringsliv som avses i lagen om främjande av skärgårdens utveckling och som inte har tillgång till vägförbindelser, färjeförbindelser eller tillräcklig förbindelsebåtar. Transporterna är avgiftsfria för de fast bosatta i skärgården. Övriga användargrupper köper själva sina tungtransporttjänster.

Tungtransporterna kompletterar den av NTM -centralen i Egentliga Finland beställda förbindelsefartygstrafiken. Frakt transporteras huvudsakligen på förbindelsefartygen under sina normala tidtabellen om fartygen är lämplig för transporten. Tungtransportfartygen tar hand om störa transporter.

Saariston Merikuljetus Ab Meripojat sköter tungtransporterna i Skärgårdhavets verksamhetsområden (Kimitoön, Pargas och Nådendal). Beställningar per epost anvehane@gmail.com eller per telefon +358 440 102 427 (reserv +358 440 102 428). Beställningar 2 veckor i förväg.

I Raseborg skärgård och delvis i Ingå skärgård sköts tungtransporterna under öppet vatten-säsongen av Ekenäs Skärgårds Trans-Service Ab, beställningar: tel. +358 40 577 3427.

I Lovisa skärgård sköts tungtransporterna under öppet vatten -säsongen av Fma Henrik Lindgren. Beställningar: tel. +358 400 878 601

Uppdaterad

Genvägar

Saariston Merikuljetus Ab Meripojat annonserar (1.4.2020):
Trafiksäsongen har börjats.