› Tillbaka till den grafiska version

Tungtransporter

Tungtransportservicen är avsedd för sådana bofasta skärgårdsbor som inte har tillgång till fast väg- eller färjeförbindelse. Transporterna är avgiftsfria för de fast bosatta i skärgården. Beställningar 2 veckor i förväg.

Skärgårdens Sjötransport Ab sköter tungtransporterna i östra Åboland, inklusive Borstö och Lökholm i Nagu. Beställningar per epost johnny@merikuljetus.fi eller per telefon 040 502 1629 (alternativt 040 838 8394).

Saariston Merikuljetus Ab Meripojat sköter tungtransporterna på område II, dvs. Pargas övriga holmas, Nådendals holmar och Töfsala holmar. Beställningar per epost anvehane@gmail.com eller per telefon 0440 102 427 (alternativt 0440 102 428).

I Raseborg skärgård och delvis i Ingå skärgård sköts tungtransporterna under öppet vatten-säsongen av Ekenäs Skärgårds Trans-Service Ab, tel. 040 577 3427.

I Lovisa skärgård sköts tungtransporterna under öppet vatten -säsongen av Fma Henrik Lindgren.

Läs mer Minimera

Tungtransporterna kompletterar den av NTM -centralen i egentliga Finland beställda förbindelsefartygstrafiken och stöder för sin del den fasta bosättningen i skärgården.

Transportörerna fastställer kraven gällande lastningen på förbindelsefartygen. Fartygens befälhavarens befogenheter och ansvar för transport av passagerare och frakt har fastställts i sjölagen (15.7.1994/674). På förbindelsebåtarna följsett farygsspecifikt  bokningssystem och därför görs platsbokningen alltid direkt från fartyget.

Transport av farliga ämnen på förbindelsebåtarna är begränsad (sjölagen 15.7.1994/674) och transport av sådan last måste alltid uppges i samband med platsbokningen.

 

 

 

Uppdaterad

Genvägar

Kunden spelar en viktig roll med tanke på att säkerställa smidigheten i de logistiska transportarrangemangen. Vänligen se till att du beställer din transporttjänst senast 2 veckor på förhand och att du håller fast vid de beställda tiderna.   Fartygets position kan ses i realtid på www.marinetraffic.com. 

Beställningar fråga från tjänstoperatörer