› Tillbaka till den grafiska version

Tungtransporter

Tungtransportservicen är avsedd för sådana bofasta skärgårdsbor som inte har tillgång till fast väg- eller färjeförbindelse. Transporterna är avgiftsfria för de fast bosatta i skärgården.

NTM-centralen i Egentliga Finland utnyttjar avtalsoptionen 2018 för skärgårdens tungtransporter. Saariston Merikuljetus Ab Meripojat och Skärgårdens Sjötransport Ab sköter tungtransporterna under avtalsperioden 1 april - 20 december 2018. 

Se här meddelandet 2017 för anvisningar och kontaktinformation.

I Raseborg skärgård och delvis i Ingå skärgård sköts tungtransporterna under öppet vatten-säsongen av Ekenäs Skärgårds Trans-Service Ab, tel. 040 577 3427.

I Lovisa skärgård sköts tungtransporterna under öppet vatten -säsongen av Fma Henrik Lindgren.

Läs mer Minimera

Tungtransporterna kompletterar den av NTM -centralen i egentliga Finland beställda förbindelsefartygstrafiken och stöder för sin del den fasta bosättningen i skärgården.

Transportörerna fastställer kraven gällande lastningen på förbindelsefartygen. Fartygens befälhavarens befogenheter och ansvar för transport av passagerare och frakt har fastställts i sjölagen (15.7.1994/674). På förbindelsebåtarna följsett farygsspecifikt  bokningssystem och därför görs platsbokningen alltid direkt från fartyget.

Transport av farliga ämnen på förbindelsebåtarna är begränsad (sjölagen 15.7.1994/674) och transport av sådan last måste alltid uppges i samband med platsbokningen.

 

 

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar

Kunden spelar en viktig roll med tanke på att säkerställa smidigheten i de logistiska transportarrangemangen. Vänligen se till att du beställer din transporttjänst senast 2 veckor på förhand och att du håller fast vid de beställda tiderna.   Fartygets position kan ses i realtid på www.marinetraffic.com. 

Beställningar kan ses på den finskspråkiga sidan Raskaskuljetukset.

Obs! E-postadress till Antti Vehanen fr.o.m. 1 juli 2017 är anvehane@gmail.com.

Obs! Kala 6 tas in i docka veckan 29.