› Tillbaka till den grafiska version

Tungtransporter

Tungtransportservicen är avsedd för sådana bofasta skärgårdsbor som inte har tillgång till fast väg- eller färjeförbindelse. Transporterna är avgiftsfria för de fast bosatta i skärgården.

Skärgårdens Sjötransport Ab sköter tungtransporterna i östra Åboland, inklusive Borstö och Lökholm i Nagu. Beställningar per epost johnny@merikuljetus.fi eller per telefon 040 502 1629 (alternativt 040 838 8394).

Saariston Merikuljetus Ab Meripojat sköter tungtransporterna på område II, dvs. Pargas övriga holmas, Nådendals holmar och Töfsala holmar. Beställningar 2 veckor i förväg måndag-fredag kl. 8.00 - 20.00 per epost anvehane@gmail.com eller eller per telefon 0440 102 427 (alternativt 0440 102 428).

Under våren krävs prioriteringar inom skärgårdens tungtransporter, se meddelandet här.

I Raseborg skärgård och delvis i Ingå skärgård sköts tungtransporterna under öppet vatten-säsongen av Ekenäs Skärgårds Trans-Service Ab, tel. 040 577 3427.

I Lovisa skärgård sköts tungtransporterna under öppet vatten -säsongen av Fma Henrik Lindgren.

Läs mer Minimera

Tungtransporterna kompletterar den av NTM -centralen i egentliga Finland beställda förbindelsefartygstrafiken och stöder för sin del den fasta bosättningen i skärgården.

Transportörerna fastställer kraven gällande lastningen på förbindelsefartygen. Fartygens befälhavarens befogenheter och ansvar för transport av passagerare och frakt har fastställts i sjölagen (15.7.1994/674). På förbindelsebåtarna följsett farygsspecifikt  bokningssystem och därför görs platsbokningen alltid direkt från fartyget.

Transport av farliga ämnen på förbindelsebåtarna är begränsad (sjölagen 15.7.1994/674) och transport av sådan last måste alltid uppges i samband med platsbokningen.

 

 

 

Uppdaterad

Genvägar

Kunden spelar en viktig roll med tanke på att säkerställa smidigheten i de logistiska transportarrangemangen. Vänligen se till att du beställer din transporttjänst senast 2 veckor på förhand och att du håller fast vid de beställda tiderna.   Fartygets position kan ses i realtid på www.marinetraffic.com. 

Beställningar kan ses på den finskspråkiga sidan Raskaskuljetukset.