Kultur och kreativ ekonomi

NTM-centralerna främjar konst- och kulturtjänsternas produktionsförutsättningar för att förbättra tillgången till, nåbarheten hos och mångsidigheten i kulturen i samarbete med den offentliga, den tredje och den privata sektorn. NTM-centralerna ordnar till exempel nätverksträffar, finansieringsinfon och sakkunnigmöten samt kommunicerar om utvecklingen av kulturen och de kreativa branscherna bl.a. via nyhetsbrev. 

Med tanke på tillgången till och nåbarheten hos kulturen är NTM-centralens uppgifter bl.a.

  • att främja nya former av konst-, kultur- och konstfostranstjänster samt tillgången till dessa
  • öka delaktigheten i kulturen
  • öka på branschexpertisen i sitt område, stärka samarbetet mellan regionutvecklings- och kulturaktörerna, konst- och kulturfestivalerna och andra aktörer

Det är även NTM-centralernas uppgift att stärka sysselsättningen och verksamhetsförutsättningarna hos de som utför kreativt arbete samt den kreativa ekonomin genom att erbjuda rådgivning, utbildning och utvecklingstjänster och finansiering. Till exempel kan företagen få rådgivningstjänster och sparrning för att utveckla sin företagsverksamhet och bli internationella.

I tillväxten av den immateriella produktionen och i utvecklingen av det kreativa arbetet är NTM-centralernas uppgift att

  • främja målen i utvecklingsprogrammet för immateriellt värdeskapande på lokal nivå samt utveckla en försökskultur, digital affärsverksamhet och flerbranschföretag
  • öka sysselsättningen inom kultur- och de kreativa branscherna samt kulturentreprenörskapet och en produktifiering av kulturen för turismen
  • främja verksamheten och rådgivningen för arbetarna, företagarna och den tredje sektorn inom det kreativa arbetet samt utveckla kunnandet och internationell affärsverksamhet
  • utveckla utnyttjandet av kreativt kunnande inom olika branscher och i arbetslivet
  • producera branschinformation om de kreativa branscherna och kulturen samt öka på expertisen inom området

NTM-centralerna samarbetar med paraplyorganisationen för nationell kulturturism (Culture Finland) och det finsk-ryska kulturforumet.

Med hjälp av NTM-centralernas kulturuppdrag är det möjligt för medborgarna att uppleva större delaktighet och via egen verksamhet fästa sig vid något som är viktigt för dem. Kulturen har klart hälsofrämjande effekter på den individuella utvecklingen i alla åldrar. Även för andra företag än de inom de kreativa branscherna ger kulturen mervärde i företagsverksamheten och välmående för de anställda. För företagen inom de kreativa branscherna och de fria aktörerna uppstår nya möjligheter att tjäna pengar på sitt kreativa arbete. De kreativa branschernas företag och aktörer kan höja sitt kunnande och sina yrkesfärdigheter samt sprida kulturkunnandet och välfärden vida, även internationellt.

Regional information

Kulttuuri ja luova talous - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus järjestää verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen tilaisuuksia sekä infoja ja on mukana muiden kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa kulttuuria edistäviä tavoitteita sekä strategisesti että käytännön toteutuksin esim. koulutusten avulla. Kulttuuriyrittäjyyden ja luovan talouden tehtävät kytkeytyvät useaan hallinnonalaan ja moneen organisaatioon sekä kulttuurista hyvinvointia -tehtävään.

Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelmaa on tehty yhdessä monien toimijoiden kanssa lähivuosina. Sitä myös uudistetaan jatkuvasti.

Tapahtumia

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi (19. kerta) järjestettiin ensimmäistä kertaa Etelä-Savossa ja Savonlinnassa syksyllä 2018. Vuoden 2020 kulttuurifoorumi (21. kerta) on poikkeuksellisesti yhden päivän mittainen etätapahtuma. Uutuutena on luovien alojen yrityksille suunnattu ohjelmaosuus. Foorumityöryhmien yhteiskokous ministereineen pidetään myöhemmin. Etelä-Savon ELYn edustaja on suomalaisen foorumityöryhmän jäsen. Lähde mukaan antoisaan yhteistyöhön ja ylläpidä kulttuuridialogia!

Etelä-Savon kulttuurileijonien luolassa luovien alojen yritykset ja muut toimijat pääsevät esittämään ideansa lempeille leijonille, joilta ne saavat palautetta ja vaihtoehtoja eteenpäin. Ensimmäisen kerran kulttuurileijonien luola järjestettiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa vuonna 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt Suomen Kuntaliiton ja TAKU ry:n kanssa koulutustilaisuuksia kuntien kulttuuripalveluista vastaaville eri puolilla Suomea. Lisätietoja tilaisuuksista löytyy Taku ry:n sivuilta kohdasta Tapahtumia.

Hankkeita ja verkostoja

Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa hankkeita, joiden tavoitteena on parantaa hyvinvointia ja edistää kulttuurin saavutettavuutta. Hankkeiden taustoista lisätietoa Oikopoluissa Cuporen julkaisussa Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina. Tärkeitä luovien alojen yritysten rahoituslähteitä ovat ELYssä esim. ESR- ja EAKR-rahastot, maaseuturahaston Leader-hankkeet ja yritysten kehittämistuki.

AVEKin tukemiin CreMA-, DigiDemo ja CreaDemo-hankkeisiin saa kaksi kertaa vuodessa hakuja varten tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä pientä sparrausta. Tarkoituksena on saada maakunnan luovien alojen yrityksille hyviä kehittämiskohteita ja hankkeita sekä madaltaa yritysten kynnystä ELYn ja muiden julkisten kehittämis- ja tukimuotojen hyödyntämiseen.

Parasta itää -verkostossa tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen Suomen itäisillä alueilla. Visiona onkin, että Parasta itää räjäyttää hyvinvoinnin kasvuun ja menot laskuun 2025 - 2030. Edelläkävijyys syntyy yhdessä työelämän ja koulutuksen luovana uudistajana parantamalla elin- ja pitovoimaa.

Aineistoa verkossa

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on verkossa. Etelä-Savon inventointitietoja on tarkistettu aktiivisesti vuodesta 2014 lähtien. Uusia inventointeja valmistuu jatkuvasti. Etelä-Savon kulttuuriperintöön ja maisemiin voi tutustua verkkosivuilla linkeistä. 

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on viranomaisyhteistyön tulosta, sitä ylläpitävät Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY ja Savonlinnan maakuntamuseo yhdessä. Tietokanta sisältää tehtyjen inventointien ja inventoitujen kohteiden ja alueiden teksti-, kuva- ja paikkatietoaineistoja. Tietokantahanke on Euroopan aluekehitysrahaston vuosina 2013 - 2015 rahoittama.

Mikkelin kaupungin museoiden digitaalinen aineisto on nähtävänä ja käytettävänä osana Kansallista digitaalista kirjastoa. finna.fi-sivustolta pääsee vapaasti museoiden kokoelmiin, josta voi etsiä esimerkiksi vanhoja kuvia ja museoesineitä. Mikkelin kulttuurireitit on tehty sähköiseen muotoon, mihin on linkki oikealla palstalla Muualla verkossa -kohdassa.

Hakutietoja

Etelä-Savon ELY-keskus on koonnut kulttuurin ja luovien alojen rahoitushakuja varten kuvat, jotka havainnollistavat erikseen yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia hakea rahoitusta toimintansa kehittämiseksi kulttuurin ja taiteen näkökulmasta. Linkki löytyy oikealta palstalta Oikopolut-kohdasta.

Rakennerahastot.fi-sivuilla on koottu alueelliset ja valtakunnalliset hankehaut, joiden mukaan Etelä-Savon kulttuuriväki ja luovan alan yritykset voivat hakea hankerahoitusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa pitkin vuotta haettavaksi valtionavustuksia taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaan sekä erityistehtäviin kunnissa ja alueilla. Lisätietoja linkeissä!


Uppdaterad