Hyppää sisältöön

Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

Tuottajavastuu on yksi kiertotalouden kivijaloista

Tiettyjen tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja etämyyjät sekä pakkaajat vastaavat tuotteidensa jätehuollosta. Tämän ansiosta kierrättäminen on tehokasta ja helppoa.​ Laitetaan yhdessä materiaalit talteen ja kiertoon!

Uutisia

null Tulossa uusi tietopalvelu tuottajavastuun hoitavista yrityksistä

Tulossa uusi tietopalvelu tuottajavastuun hoitavista yrityksistä

Uusi, julkinen tietopalvelu kokoaa tiedot kaikista jätehuollon tuottajavastuun hoitavista yrityksistä yhteen osoitteeseen. Vuoden loppuun mennessä avattavasta palvelusta kenen vain on helppo tarkistaa, minkä tuotteiden osalta yritys on hoitanut tuottajavastuun.

Eduskunta hyväksyi 7. kesäkuuta jätelakiin muutoksen, jonka myötä Suomeen tulee uusi tuottajarekisteriä koskeva tietopalvelu viimeistään 1.1.2023. Tietopalvelusta kuka vain voi tarkistaa, minkä tuotteiden osalta yritys on hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa, ja mihin tuottajayhteisöihin se kuuluu.

Tuottajavastuu tarkoittaa valmistajien, maahantuojien, pakkaajien ja etämyyjien velvollisuutta huolehtia markkinoille saattamiensa tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä sen jälkeen kun tuotteet poistuvat markkinoilta. Vastuu koskee akkuja ja paristoja, autoja, pakkauksia, paperia, renkaita sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Tieto on ollut hajallaan eri paikoissa

Yritykset hoitavat tuottajavastuun pääsääntöisesti liittymällä kunkin tuoteryhmän omaan tuottajayhteisöön, joka huolehtii yrityksen puolesta tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä sekä raportoinnista viranomaisille.

Tuottajayhteisöillä on ollut tähänkin saakka velvollisuus julkaista jäsenyritysten nimet verkkopalveluissaan, mutta tieto tuottajavastuun hoitavista yrityksistä on ollut hajallaan eri verkkosivuilla.

–  Tuottajavastuu on lakisääteinen osa yritysvastuuta, joten tietopalvelu on tervetullut ja odotettu uudistus. Kuka vain voi jatkossa tarkistaa, onko yritys hoitanut tuottajavastuun, ja minkä tuotteiden osalta. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun halutaan tarkastella hankintojen kestävyyttä sekä yrityksen vastuullisuutta ja lainmukaista toimintaa, sanoo johtava tuottajavastuuvalvoja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Tietopalvelusta voi hakea tietoja muun muassa yrityksen nimellä ja Y-tunnuksella. Hakuperusteena voi käyttää myös muun muassa tuottajayhteisöä sekä tuottajavastuualaa.

Tietopalvelua tulee ylläpitämään Suomen ympäristökeskus, ja taustalla olevaa tuottajarekisteriä ylläpitää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, joka valvoo tuottajavastuuta koko maassa.

Lue lisää

Päivitetty: 14.03.2023