Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ympäristöavustuksia haettavana ELY-keskuksista 17.10. - 30.11.

ELY-keskuksissa avautuu 17.10. useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Avustusta voi hakea seuraaviin toimenpiteisiin: 

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
  • rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemiseen
  • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen
  • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
  • kalataloudellisiin kunnostuksiin
  • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan sekä
  • kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin

Lisätietoa