Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Rahoitusta tarjolla vihreän siirtymän hankkeisiin (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus haluaa muistuttaa alueensa kuntia ympäristöministeriössä auenneesta vihreän siirtymän edistämiseen liittyvästä avustushausta. Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja niihin liittyviin selvityksiin. Avustushaku on auki 5.10.2023-12.1.2024 välisenä aikana. Avustushankkeet voivat liittyä esimerkiksi:

  • uusiutuvaan energiaan ja uusiin energiaratkaisuihin (maatuulivoima, merituulivoima, suuren kokoluokan aurinkovoima, biokaasu, uusiutuvat liikennepolttoaineet, geolämpö ja lämmön talteenotto)
  • vähähiiliseen vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen
  • teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen
  • keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Hankehaussa arvioidaan mm. hankkeiden merkittävyyttä, vaikuttavuutta, toteutettavuutta ja selkeyttä. Jotta avustusta voidaan myöntää, tulee hankekriteereiden täyttyä. Kriteereihin kannattaa tutustua tarkasti. Tarkemmat ohjeet hakuprosessiin löytyvät ympäristöministeriön tiedotteesta:

Tiedotteessa on myös linkki hakulomakkeeseen, jossa kuvataan tarkemmin haun kriteerit (ym.fi).

Jos kunnassa on useampia hankekriteeristöön sopivia hankkeita suunnitteilla, voi kunta laatia useamman hakemuksen. Aikaisempina vuosina esimerkiksi pohjalaismaakuntien alueelle on myönnetty avustusta mm. Pietarsaaren kaupungin kaupunkisuunnittelulle vihreän energiasiirtymän mahdollistamiseksi – PIKAVEM ja Uudenkaarlepyyn kaupungille läntisen Frillmossenin asemakaavan laatimiseksi.

Listauksia aikaisemmin myönnetyistä rahoituksista pääsee tarkastelemaan ympäristöministeriön tiedotteesta: