Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Laajakaistainvestointien rahoituksen haku aukeaa

Laajakaistainvestointien rahoituksen haku EU-rahoituskaudelle 2023–27 alkaa Hyrrä-asiointipalvelussa. Satakunnan ELY-keskuksessa laajakaistainvestointien rahoitushaku alkaa tiistaina 19. syyskuuta.

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan kyläverkkojen rakentamista sellaisille alueille, joille huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu.

Kyläverkolla tarkoitetaan tilaajayhteysverkon rakentamista tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Kyläverkkohankkeella ei voida rakentaa pitkiä runkoverkkoja, joten se edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa.

Satakunnassa tuetaan laajakaistainvestointeja, jotka kohdistuvat harvaan asutulle maaseudulle tai ydinmaaseudulle.

Rahoitus koostuu julkisesta tuesta ja yksityisestä rahoituksesta

Maaseudun laajakaistainvestointeihin ei ole Satakunnan ELY-keskuksessa varattu erillistä määrärahaa, vaan ne rahoitetaan maaseudun hanke- ja yritystukien rahoituskehyksestä.

– Hankkeet kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta ne pärjäävät valintamenettelyssä ja saavat rahoitusta, sanoo kehittämisasiantuntija Lauri Parviainen Satakunnan ELY-keskuksesta.

Tuen ehtona on, että rakennettavan verkon tulee taata 1 Gbit/s nopeudella toimiva yhteys. Kyläverkko jää tuensaajan omistukseen ja tuensaaja sitoutuu pitämään verkon käytössä tuen ehtojen mukaisesti.

Rahoitusta laajakaistainvestointeihin voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, kunnat, osuuskunnat ja paikallisoperaattorit.

Tukea voi saada korkeintaan 65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja se maksetaan jälkikäteen.

– Satakunnassa investointiin voi saada maaseuturahoitusta korkeintaan 50 prosenttia, minkä lisäksi tarvitaan 15 prosentin kuntarahoitusosuus. On hyvä huomata, että osa hankkeen rahoituksesta voi olla talkootyötä, Lauri Parviainen kertoo.

Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi)

Laajakaistainvestointien valintajaksot Satakunnassa:

• 19.9–31.10.2023
• 1.11.23–31.1.2024
• Valintajakso päättyy ko. päivänä klo 23.59.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Laajakaistahankkeet
Hyrrä-asiointipalvelu
Ruokaviraston tiedote 15.9.2023: Laajakaistainvestointien rahoituksen haku aukeaa

Satakunnan ELY-keskuksessa sinua neuvoo:

Lauri Parviainen, kehittämisasiantuntija, 0295 022 049, [email protected]