Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vesi.fi –palvelusta löytyy jatkuvasti päivittyvä vesitilanne yli 600 järveltä ja joelta. Ennuste lasketaan vedenkorkeudelle, virtaamalle, pohjavesivarastolle, lumikuormalle, lämpötilalle, sadannalle ja lukuisille muille hydrologisille muuttujille. Ajantasaista tietoa järvistä, levätilanteesta, vedenkorkeuksista ja pintaveden lämpötiloista löytyy myös Järviwiki-palvelusta.

Lisätietoa:

vesi.fi-palvelu (vesi.fi)
Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)