Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Sidosryhmille esiteltiin ELY-keskuksen tilannekatsaus Seinäjoella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

- Asiakkaiden ja sidosryhmien palvelu on toimintamme keskiössä ja palvelut pyritään turvaamaan erilaisista muutoksista huolimatta, totesi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukuksen uusi ylijohtaja Mika Soininen sidosryhmätilaisuudessa Seinäjoella.

Ylijohtaja kertoi ELY-keskusten säästöpaineista ja YT-neuvottelujen vaikutuksista. Lisäksi hän nosti esille asioita, jotka ELY-asetuksen muutoksen myötä vaikuttavat ELY:jen toimintaan. Näillä organisaatiomuutoksilla pyritään turvaamaan asiantuntijuus ja tehokkuus asiakaspalvelussa.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Anders Östergård ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Aulis Rantala kertoivat omissa puheenvuoroissaan omien vastuualueidensa ajankohtaisista asioista. Östergård kuvasi suurimpien tiehankkeiden tilannett, perusväylänpidon rahoitusta ja korjausvelkaa käsitelleen parlamentaarisen työryhmän linjauksia. Linjauksiin tullaan palaamaan varmasti kevään hallitusneuvotteluissa.

Rantala kertoi ympäristösuojelulain muutoksista, jotka astuivat voimaan viime syyskuussa. Rantala kertoi mm. muutoksesta, joka teki ympäristönsuojelun valvonnasta maksullista toimintaa. Lain muutoksella on vaikutuksia myös turvetuotantoon. Ympäristönsuojelulain 2. vaihe on parhaillaan eduskunnassa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käynnissä runsaasti ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä, tämä johtuu useista tuulivoimakaavoitushankkeista. Tulvariskien hallintasuunnitelmat ovat parhaillaan lausunnolla ja tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke on alkanut.

Soininen kertoi elinkeino, työvoima ja osaaminen -vastuualueen painotuksista ja haasteista. Manner-Suomen maaseutuohjelman toimeenpano käynnistyy toden teolla tänä vuonna. Maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseen on käytössä monia keinoja. Myös yrittäjyyttä ja työllisyyttä tuetaan ja kehitetään eri tavoin. Käynnissä oleva ELY-keskusten yhteistoimintamenettely ja toisaalta osaamisen turvaaminen tulevaisuudessa ovat isoja haasteita koko ELY-keskuksen toiminnan kannalta.

Hallintojohtaja Anneli Mäenpää kertoi lopuksi uudesta KEHA-keskuksesta, jonka tehtävänä on tuottaa ELY-keskusten  ja TE-toimistojen tarvitsemat hallintopalvelut ja niihin liittyvä ohjaus.

Päivän päätteeksi osallistujat ottivat voimakkaasti kantaa tiemäärärahojen lisäämisen puolesta. Yleisön joukosta toivottiin myös, että ELY-keskusten alueen kehittäjän rooli pääsisi toiminnassa enemmän näkyviin byrokraattisen valvojan roolin sijasta. Lisäksi todettiin, että alueen edunvalvontaa on hyödyllistä tehdä eri toimijoiden yhteistyöllä.

Sidosryhmätilaisuudessa esitetyt materiaalit:


Alueellista tietoa