Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö

Asemalaituri.

Keski-Suomen vuonna 2020 valmistunut liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään vuoden 2024 aikana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) päivityksen rinnalla. Päivitystarpeen taustalla ovat vuosien aikana toiminta- ja turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset, jotka ovat vaikuttaneet ihmisten ja tavaravirtojen liikkumiseen.     

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jossa selvitetään liikennejärjestelmän nykytila sekä määritetään tulevaisuuden liikenneverkot ja niiden kehittämistoimenpiteet valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden pohjalta. Keski-Suomen liiton johtama liikennejärjestelmätyöryhmä seuraa suunnitelman edistymistä.

Liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaavat:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kehittää liikennejärjestelmän nykytilan analysointia, johon kuuluu yhtenä osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seuranta. Seurantaa varten on luotu seurantamittaristo, jota sovelletaan myös maakunnallisella tasolla.  

Keski-Suomen maakunta on myös mukana Länsi-Suomen liikennestrategiassa, joka on laadittu yhteistyössä Länsi-Suomen maakuntien (Etelä-Pohjanmaaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta) kesken vuonna 2020. Strategian toimenpideohjelma päivitettiin vuoden 2023 aikana. Toimenpideohjelman tavoitteena on kehittää alueen sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla ohjaamalla liikennejärjestelmäsuunnittelun painopisteitä Länsi-Suomelle tärkeisiin osa-alueisiin.

Jatkuva liikennejärjestelmätyö on yhteistoimintaa

Keski-Suomen ELY-keskus osallistuu aktiivisesti alueensa liikennejärjestelmän kehittämiseen yhdessä alueen elinkeinoelämän, maakuntaliiton, kuntien, Traficomin ja Väyläviraston kanssa. Keski-Suomen liiton johtaman jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteena on suunnitella ja sopia, mihin suuntaan liikennejärjestelmää halutaan kehittää ja miten liikennejärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja ongelmat ratkaistaan. Lisäksi tavoitteena on nivoa järjestelmätason liikennesuunnittelu muuhun alueen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Omalla työllään ELY-keskus edistää liikennejärjestelmän toimivuutta mm. suunnittelemalla ja toteuttamalla tiehankkeita, joilla tehdään uusia teitä tai parannetaan nykyisiä yhteyksiä, hankkimalla ja kehittämällä julkista henkilöliikennettä, parantamalla liikenneturvallisuutta sekä hoitamalla ja korjaamalla maanteitä ja muuta liikenneympäristöä.

Jatkuva liikennejärjestelmätyö konkretisoituu liikennejärjestelmäsuunnittelun kautta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on jatkuvaa strategista suunnittelua, joka tukee alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla vaikutetaan siten koko yhdyskuntarakenteen kehittymiseen.

Päivitetty: 01.02.2024