Ympäristö

Tietoa ympäristöön liittyvistä tehtävistä ja palveluista

 

Avaa chat-ikkuna

Uutisia -Ympäristö

null Tiesuunnitelman laadinta valtatien 12 parantamiseksi välillä Alasjärvi–Huutijärvi käynnistyy (Pirkanmaa)

Tiesuunnitelman laadinta valtatien 12 parantamiseksi välillä Alasjärvi–Huutijärvi käynnistyy

Pirkanmaan ELY-keskus käynnistää valtatien 12 parantamiseen tähtäävän tiesuunnitelman laadinnan välillä Alasjärvi (Tampere) – Huutijärvi (Kangasala). Valtatie 12 kulkee Raumalta Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan ja on Suomen tärkeimpiä poikittaisia liikenneyhteyksiä.

Valtatiellä on valtakunnallisen roolin lisäksi myös tärkeä seudullinen ja paikallinen merkitys. Valtatie läpäisee Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja toimii merkittävänä seudullisen liikenteen välittäjänä. Valtatie on yksi seudullisen työmatkaliikenteen pääyhteyksistä. Valtatie 12 kuuluu Väyläviraston määrittelemään keskeiseen päätieverkkoon, ja tieosa Tampereelta Lahteen on siinä erikseen määritelty raskaan liikenteen runkoyhteys.


Kuva Kimmo Heikkilä, Ramboll Oy

Tavoitteena parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta

Valtatiellä 12 Alasjärven ja Huutijärven välillä on merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa. Liikenne valtatiellä ruuhkautuu etenkin aamu- ja iltapäivän huipputuntien aikana. Ohitusmahdollisuudet tiejaksolla ovat huonot. Valtatien ruuhkautuminen heijastuu myös rinnakkaisille väylille, joiden liikennemäärä kasvaa ja liikenteen sujuvuus heikkenee vähentäen asumisympäristön viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Valtatie 12 suunnitellaan 2+2-kaistaiseksi, keskikaiteelliseksi, eritasoliittymin varustetuksi moottoriliikennetieksi noin 15 km matkalta. Hankkeeseen sisältyy yhteensä 31 siltapaikkaa, joista 15 ovat varsinaisia risteyssiltoja, yksi vesistösilta, yksi rautatien ylikulkusilta sekä 13 jalankulun ja pyöräilyn alikulkua ja yksi ylikulkukäytävä.

Lisäksi Alasjärven, Linnainmaan, Vatialan, Lentolan, Ranta-Koiviston, Kangasalan ja Huutijärven eritasoliittymät parannetaan. Kaikki suunniteltavat väylät valaistaan ja valtatie 12 varustetaan riista-aidoin osalla matkaa. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan meluntorjuntatoimenpiteitä asuinalueiden ja luonnonsuojelualueiden kohdille ja toteutetaan tarvittavat yksityistie- ja katujärjestelyt, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt sekä joukkoliikenteen pysäkki- ja liityntäjärjestelyt.

Työ alkaa välittömästi pohjatutkimusohjelman laadinnalla ja kokonaisuudessaan työn on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Suunnittelutyöstä vastaa Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja hankkeesta antaa Pirkanmaan ELY-keskuksen projektipäällikkö Jarkko Peurala, jarkko.peurala(at)ely-keskus.fi.

Ympäristöasiakaspalvelu

0295 020 900 (pvm/mpm)

ma-pe 9-16

[email protected]   
(Liitteiden maksimikoko yht. 35 Mt)

Lue lisää asiakaspalvelusta

Tuulivoimaneuvonta

Asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille 0295 023 044

Lue lisää neuvonnasta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville

0295 020 920

tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 9.00 - 12.00

Lue lisää neuvonnasta

Oikopolut
Muualla verkossa