Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vesiensuojelun karttapalveluun on koottu vesiensuojelun kartta-aineistoja Lounais-Suomesta

Oletko toteuttamassa vesiensuojelutoimenpiteitä tai -hanketta? Pohditko mille peltolohkoille talviaikainen kasvipeitteisyys kannattaa kohdentaa? Entä mille valuma-alueelle kunnan kannattaisi ensisijaisesti sijoittaa kunnostustoimenpiteitä? Uusi vesiensuojelun karttapalvelu tarjoaa apua monenlaisiin vesiensuojeluhaasteisiin.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounaistieto ovat toteuttaneet yhteistyönä Vesiensuojelun karttapalvelun, johon koottu vesiensuojelun kannalta keskeisiä Varsinais-Suomen ja Satakunnan kartta-aineistoja. Kartta-aineistoja voi hyödyntää vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa sekä vesiensuojelun kannalta keskeisten ympäristötekijöiden huomioimisessa. Palvelu helpottaa eri alustoille tallennettujen kartta-aineistojen löytämistä ja päällekkäistä tarkastelua.

Karttapalveluun on koottu mm. ELY-keskuksen, Ruokaviraston, Suomen ympäristökeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja. Palvelussa on nähtävillä myös vesien ekologista tilaa kuvaavat aineistot sekä pohjavesi- ja luonnonsuojelualueet. Maatalouden vesiensuojelun kannalta on keskeistä tunnistaa ravinnevalumien muodostumisen kannalta riskialtteimmat alueet. Tämän vuoksi palvelu sisältää myös peltolohkojen rajat, eroosioherkkyysaineiston sekä peltolohkojen kasvipeitteisyyssuositukset. Ravinnekiertotoimenpiteiden suunnittelun tueksi palvelusta löytyy myös runsaasti tietoa kotieläintaloudesta ja maaperän ravinnepitoisuudesta.

Karttapalvelun ja lisätietoa palvelun käytöstä löydät ELY-keskuksen teemasivuilta: