Jatkuvan oppimisen kuulumisia Keski-Suomessa! (Keski-Suomi)

​​​​​​​

 

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen uudistus sisältyy Suomen hallitusohjelmaan ja sen toteutus jatkuu yli nykyisen hallituskauden. Tavoitteena on koota yhteen jatkuvan oppimisen toimijat ja palvelut, sekä ideoida ja edistää yhteistyössä uudenlaisia, yritys- ja henkilöasiakkaiden tarpeisiin vastaavia jatkuvan oppimisen palveluja ja kokeiluja. ELY-keskuksilla on valtakunnallisesti jatkuvan oppimisen alueellinen koordinointitehtävä. Tätä tehtävää varten eri ELY-keskuksissa toimii työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana jatkuvan oppimisen koordinaattoreita, jotka muodostavat valtakunnallisen koordinaatioverkoston.

Jatkuvaan oppimisen teemaan liittyvä toiminta on käynnistynyt Keski-Suomessa aktiivisesti eri tahoilla esim. oppilaitoksissa ja kehittämishankkeiden ja erilaisen verkostotyön kautta. Jatkuvan oppimisen teema nivoutuu myös osaksi muuta Keski-Suomessa tehtävää strategia- ja kehittämistyötä, mm. ELO-toimintaan ja ennakointityöhön.

Kysely valaisi jatkuvan oppimisen tilannetta Keski-Suomessa

Keski-Suomen ELY-keskus toteutti tammikuussa 2021 laaja-alaisen kyselyn eri toimijoille jatkuvan oppimisen tilanteesta Keski-Suomesta. Kyselyn tarkoitus oli herätellä alueen eri toimijoita jatkuvan oppimisen teemaan, selvittää tämän hetkistä tilannetta ja toisaalta toiveita, mitä tavoitellaan tulevaisuudessa. Näitä vastauksia käytiin tuoreeltaan läpi pienellä eri tahoja edustaneella toimijajoukolla heti kyselyn päätyttyä.

Kyselyn vastauksista ja yhteisestä pohdinnasta koottiin sähköinen raportti, joka on julkaistu ELY-keskusten jatkuvan oppimisen sivustolla:  https://www.ely-keskus.fi/jatkuva-oppiminen (raportti löytyy valitsemalla alueosiosta Keski-Suomen).

Kyselyyn saatiin kiitettävästi sanallisia vastauksia, joissa eri toimijat nostivat esiin hyviä huomioita ja näkökulmia; Toimijat tekevät yhteistyötä yritysten ja työelämän kanssa ja palveluntuottajilla on hyvä käsitys yritysten erilaisista kehittämistarpeista. Erilaista ennakointitietoa hyödynnetään, mutta toisaalta vastauksista ilmeni, että keskipitkän aikavälin (2 vuotta - ) ennakointitietoa ei ole riittävästi saatavilla. Ohjausta erilaisille asiakkaille on tarjolla, mutta palvelujen polutusta esim. eri toimijoiden välillä pitää edelleen kehittää. Keskeisenä huomiona vastauksista on myös se, että Keski-Suomessa tarvitaan laaja-alaista ja systemaattista yhteistyötä ja ekosysteemiä jo toimivien verkostojen lisäksi.


ELY-keskus vahvana koordinoijana

Keski-Suomen ELY-keskus on kokoamassa toukokuussa yhteen eri toimijoiden ja organisaatioiden johtoa keskustelemaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyden edistämisen strategisesta yhteistyöstä Keski-Suomessa. Tavoitteena on muodostaa Keski-Suomeen vahva ja laaja-alainen ekosysteemi, joka tukee muuta maakunnallista strategia- ja kehittämistoimintaa erityisesti työllisyyden edistäminen ja osaamisen kehittämisen näkökulmista.

Tältä strategiselta yhteistyöryhmältä toivotaan myös syötteitä ja suuntaviivoja Keski-Suomeen jatkuvan oppimisen systemaattiseen kehittämiseen käytännön työssä ja verkostoissa. Alueellinen yhteistyö tukee alueen elinkeinojen profiloitumista ja yritysten kilpailukyvyn parantamista sekä vahvistaa alueellista näkyvyyttä valtakunnallisesti.

Maakunnallinen jatkuvan oppimisen yhteistyöverkosto toimii myös syksyllä käynnistyvän valtakunnallisen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tukena ja vastinparina alueellisia näkökulmia painottaen ja erityispiirteitä ja tarpeita esiin nostaen. Palvelukeskuksen yhtenä tavoitteena on hyödyntää työssään myös olemassa olevia alueellisia verkostoja. Siksi on tärkeää, että myös Keski-Suomessa rakennamme omaa jatkuvan oppimiseen ja työllisyyden edistämiseen liittyvää toimintaamme laaja-alaisesti strategisen yhteistyön kautta!

Jatkuvasta oppimisesta lääke tulevaisuuteen? -blogikirjoitus 14.1.2021


Yhteistyön merkeissä!

Pirkko Melville
​​​​​​​Johtaja, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Keski-Suomen ELY-keskus


​​​​​​​Marianna Raivio

​​​​​​​Kehittämisasiantuntija,
Jatkuvan oppiminen
Keski-Suomen ELY-keskus

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Hoitokalastuksen monet mahdollisuudet – Hoitokalastustilaisuus 25.3.2021 (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus järjestää yhdessä Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa Hoitokalastus vesienhoitotoimena -tilaisuuden kaikille kiinnostuneille torstaina 25.3.2021 klo 12.15 – 15.45. Tilaisuuden tavoitteena on jatkaa pohjoissavolaisten kunnostustoimijoiden verkostoitumista luomalla hoitokalastusverkosto. Maksuton tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä.

Tilaisuudessa tarkastellaan mm. hoitokalastuksen tarvetta ja periaatteita kunnostustoimena, hoitokalastuksen avustamisen periaatteita, Pohjois-Savossa toteutuneita hoitokalastushankkeita ja hoitokalastusta kalatalousalueiden näkökulmasta.

Suomen ympäristökeskuksen emeritustutkija Ilkka Sammalkorpi esittelee hoitokalastuksen vaikutuksia kalastolle ja vesiluonnolle. Yli 30 vuotta hoitokalastuksia tehnyt kalastaja Tarmo Tolvanen kertoo oman näkökulmansa hoitokalastuksesta. Vesialueen omistajan ja palvelunostajan puheenvuoron käyttää Lahden kaupungin vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi. Tilaisuudessa tarkastellaan myös hoitokalastussaaliin hyödyntämisen nykytilaa, ongelmia ja mahdollisuuksia. Hoitokalastussaaliin kaupallisen käytön edellytyksistä kertoo Pielisen Kalajaloste Oy:n työnjohtaja Joosua Tolvanen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Antti Kinnunen tarkastelee kotimaisen kalan käytön lisäämistä vesiensuojelun tehostajana.

Tilaisuuden ohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen ja ennakkokysymyksiä tilaisuuteen

Ilmoittautumiset pyydetään 24.3.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen arja.saarelainen(at)ely-keskus.fi. Tilaisuuden Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Jos Teillä on jo mielessä hoitokalastukseen liittyviä kysymyksiä, voitte lähettää niitä yhteyshenkilölle. Pyrimme vastaamaan kysymyksiin tilaisuudessa. Myös tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä ensisijaisesti Teamsin keskustelupalstalla.

Miten tehostaisimme vesistöjemme kunnostusta Pohjois-Savossa?

Pohjois-Savon ELY-keskus on vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella vahvistanut vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostoja keväällä 2020 tehdyn VAIKUTA VESIIN! -kyselyn vastauksiin perustuen. Kyselyn vastauksissa välittyi kiinnostus, innostus ja myös odotukset vesistökunnostuksiin koko maakunnan alueella. Vastaajien joukosta löydettiin myös uusia kumppanuuksia. Marraskuussa 2020 järjestetyssä Kunnostajien kohtauspaikka -tilaisuudessa syntyi uusia kumppanuuksia ja tietoisuus Pohjois-Savossa toteutetuista hankkeista ja niiden vaikutuksista lisääntyi. Nyt järjestettävässä tilaisuudessa kohtaavat hoitokalastusta toteuttaneet ja niitä suunnittelevat.

Yhteyshenkilö
Vesienhoidon asiantuntija Arja Saarelainen
puh. 0295 016 201, arja.saarelainen(at)ely-keskus.fi