Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Alueidenkäytön kehittämiskeskusteluissa keskityttiin tulevaisuuden maankäytön suunnitteluun (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja kuntien välillä käytiin syksyn aikana kehittämiskeskustelut, joissa käsiteltiin kunnan alueiden käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin ja lähiaikoina vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin sekä kunnan ja ELY-keskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Poikkeusolosuhteista johtuen kehittämiskeskustelut käytiin tänä vuonna etäyhteyksillä. Yhteen keskusteluun osallistui useampi naapurikunta kerrallaan. Paikalla oli ELY-keskuksen alueidenkäytön, muiden asiantuntijoiden ja johdon ohella kunnista johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sekä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan edustus.

– Yhteydet toimivat pääsääntöisesti hyvin ja keskustelut pystyttiin käymään aikataulussa ja suunnitellun mukaisesti. Keräämme vielä kunnilta erikseen palautetta tämän vuoden keskusteluista ja vastausten perusteella tarkastelemme, miten keskusteluja voisi edelleen kehittää, toteaa ylitarkastaja Pauliina Pelkonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.   

Tapaamisessa ELY-keskuksen edustajat esittelivät ajankohtaisia ELY-keskuksen toimintaa koskevia asioita sekä mm. ympäristöhallinnossa haettavissa olevia avustuksia eri aloilla.

– Tiedoista taisi olla hyötyä, sillä mm. tänä vuonna kuntien oli mahdollista hakea rakennusperintöavustuksia, ja useampi kunta näyttää tarttuneen mahdollisuuteen hakemusten perusteella. Kaiken kaikkiaan hakemuksia tuli kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Kertaluontoista avustusta oli tarjolla mm. virkistysalueiden kunnostamiseen ja 9 pirkanmaalaista kuntaa on hakenut myös ko. avustusta, Pelkonen jatkaa.

Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki esillä

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa ja keskustelussa esiteltiin luonnoksia uudesta laista.  Tavoitteena on, että laki olisi eduskunnan käsittelyssä jo keväällä 2022. Ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista ollaan suunnittelemassa uusina pykälinä mukaan lakiin ja kaavan vaikutusten arviointeihin.

– Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen oli keskusteluissa esillä, ja samalla esiteltiin Pirkanmaan ELY-keskuksen tekemä työkalu, jonka avulla kunnat voivat tarkastella kaavoituksen ilmastovaikutuksia. Työkalu on ilmainen ja kaikille avoin, ja se löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/KILVA. Työkalu auttaa hahmottamaan kaavojen ja hankkeiden ilmastovaikutuksia jo hankkeiden alkuvaiheessa ja vaihtoehtoja mietittäessä, kertoo johtava asiantuntija Soili Ingelin.  

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen kokonaisuuteen liittyy myös suunniteltu valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, johon kerättäisiin Suomen kaavatiedot ja rakennetun ympäristön tiedot. Tietojärjestelmän suunnittelua esiteltiin myös keskustelussa. Esittelyssä oli myös Pirkanmaan ELY-keskuksen paikkatietoaineistot, jotka löytyvät www.paikkatieto.pirkanmaanely.fi-sivustolta.

Tuulivoima kiinnostaa useissa kunnissa

Tapaamisessa oli esillä myös tuulivoiman edistäminen ja tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi. 

– Keskustelua tuulivoimasta ja tuulivoiman suunnittelusta virisi varsinkin kunnissa, joissa tuulivoimahankkeita on suunnitteilla tai jo rakenteilla. Useassa kunnassa tuulivoima-asiat ovat keskustelun perusteella ajankohtaisia, kertoo Pelkonen.

Kehityskeskusteluissa ELY-keskus esitteli myös vesihuollon ajankohtaisia asioita, kuten Läntisen Suomen vesihuoltostrategiaa 2050 ja vesihuollon mukaisia valvontasuunnitelmia sekä ajankohtaisia liikenneasioita.  

Korona ei ole hidastanut rakennustoimintaa

Kunnat esittelivät tapaamisissa omia kehittämis- ja kaavahankkeitaan sekä rakennusvalvonnan tilastojaan vuodelta 2020. Koronalla ei näyttäisi kuntien esitysten mukaan olleen suuriakaan vaikutuksia ainakaan rakennuslupamääriin vuonna 2020. Ilahduttavasti monet kunnat tekevät kuntarajat ylittävää kehittämistyötä ja tavoitteena on kestävä yhdyskuntarakenne, joka konkretisoituu erilaisissa suunnitelmissa.

– Keskusteluissa esitetyn aineiston perusteella Tampereen kaupunkiseutu kasvaa tasaisesti. Tampereen kaupunkiseudun ulkopuoliset kunnat ovat saaneet etätyöskentelijöitä tai muuttajia ja monet viettävät loma-asunnoillaan pidempiä aikoja kuin ennen; asuntojen käyttötarkoitusten muutoksia ja laajennuksia ja muita pieniä muutoslupia on haettu viime vuotta jopa enemmän. Sitä, minkälaisia pysyviä vaikutuksia korona-ajalla on esimerkiksi monipaikkaisuuden kehittymiseen ja läpäisevään digitalisaatioon ei osata vielä ennustaa. Poikkeuksellinen tilanne on synnyttänyt nopeita kokeiluja niin yksilötasolla, yritystoiminnassa kuin julkisissa palveluissa, kiteyttää yhdyskunnat ja luonto -yksikön päällikkö Samuli Alppi.  


Pitkäjänteinen alueidenkäytön suunnittelu edistää
mm. monipuolista ja -muotoista yhdyskuntarakennetta.
​​​​​​​Kuva: Santeri Kortelahti, Pirkkala Tuohikorpi 2019.