Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Yritys-Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa EU-keskiarvon yläpuolelle (Pirkanmaan ELY-keskus)

EU-komissio toteutti Euroopan laajuisen kansallisten yritysverkkopalveluiden arviointiprojektin, jossa Yritys-Suomi sijoittui yhdeksänneksi, selkeästi EU-keskiarvon yläpuolelle. Arvioinnissa oli mukana 31 maata. Euroopan kolme parasta verkkopalvelua löytyvät Luxemburgista, Kyprokselta ja Ruotsista.

Verkkopalveluita arvioitiin viidellä eri mittarilla, jotka olivat tiedon laatu ja saatavilla olevat kieliversiot, sähköiset asiointimahdollisuudet, mahdollisuus asioida sähköisesti muista EU-maista käsin sekä käytettävyys. Lisäksi arviointiin sitä, kuinka hyvin verkkopalveluista löytyy tietoa toimialakohtaisista lupamenettelyistä.

Arvioinnin mukaan Yritys-Suomi verkkopalvelu tarjoaa Euroopan seitsemänneksi laadukkainta tietoa kattavasti, kolmella eri kielellä ja on näin huomattavasti EU-keskiarvon yläpuolella. Sähköiset asiointimahdollisuudet ovat Yritys-Suomessa hyvät, erityisesti suomalaisille käyttäjille, ja ne arvioitiin Euroopan yhdeksänneksi parhaiksi. Toisaalta mahdollisuus asioida sähköisesti Yritys-Suomessa muista EU-maista käsin on heikko. Tällä mittarilla Yritys-Suomi ylsi vasta 20. sijalle. Suurimmat haasteet johtuvat siitä, että ulkomaalaiset käyttäjät eivät voi tunnistautua Oma Yritys-Suomi -palveluun. Lisäksi asiointiin tarjolla olevat lomakkeet ovat saatavilla vain suomeksi tai ruotsiksi, jolloin asiointi englanniksi on mahdotonta. Käytettävyydessä Yritys-Suomen sijoitus oli yhdeksäs. Arviossa todettiin myös, että Yritys-Suomi
tarjoaa kattavasti tietoa toimialakohtaisista lupamenettelyistä ja muodollisuuksista. Tällä osa-alueella se sijoittui Euroopan viidenneksi parhaaksi verkkopalveluksi.

EU-komission mukaan Yritys-Suomen vahvuutena on laadukas ja kattava tieto yrityksen perustamisesta sekä toimialakohtaisista luvista. Käytettävyydessä Yritys-Suomi on EU:n parhaimmistoa. Tieto on selkeästi jäsenneltyä ja suomalaisten käyttäjien sähköiset asiointimahdollisuudet ovat hyvät. Myös neuvontapalvelut saivat arviossa kiitosta: Ne ovat korkeatasoisia ja niitä on helppo ja nopea käyttää. Komission jatkokehittämissuositus Yritys-Suomelle on ulkomaalaisten käyttäjien sähköisten asiointimahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi kaikki lomakkeet tulisi olla saatavilla myös englanniksi.

EU-komission mukaan joidenkin jäsenmaiden verkkopalvelut ovat jo hyvällä tasolla, mutta monessa maassa on vielä paljon parannettavaa. Erityisesti komissio kehottaa jäsenmaita kehittämään verkkopalveluidensa sähköisiä asiointimahdollisuuksia myös ulkomaalaisten käyttäjien näkökulmasta. Komissio pitää kieliversioita ja rajat ylittävää sähköistä asiointia erittäin merkittävinä tekijöinä toimivien sisämarkkinoiden ja palveludirektiivin hyvän toimeenpanon näkökulmasta.

Verkkopalveluiden arviointiprojekti liittyy palveludirektiiviin, jossa on säädetty niin sanotuista keskitetyistä asiointipisteistä eli yrityksille suunnatuista verkkopalveluista. Palveludirektiivi edellyttää, että kaikki yritystoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvät menettelyt ja muodollisuudet tulisi voida hoitaa sähköisesti keskitettyjen asiointipisteiden kautta koko EU:n alueella. Suomen keskitettynä asiointipisteenä toimii Yritys-Suomi.

Lisätietoa


Alueellista tietoa