Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Suomeen jättipotti EU:sta - sisävesiä kunnostetaan yli 20 miljoonalla eurolla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Suomelle on myönnetty rahoitus Suomen EU-historian mittavimpaan LIFE -rahaston hankkeeseen. Euroopan komissio on myöntänyt lähes 12 miljoonaa euroa järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin. Lisäksi muut tahot rahoittavat hanketta 8 miljoonalla eurolla. 

FRESHABIT- hankkeessa (2016-2022) mm. rakennetaan kalateitä, kunnostetaan puroja, vähennetään ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueilta vesistöihin, elvytetään kuihtuvia jokihelmisimpukkakantoja sekä edistetään sisävesien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöystävällisempää  vesivoimaa. Lisäksi hankkeessa parannetaan sisävesiin liittyvän matkailun edellytyksiä ja muita luonnosta kumpuavia elinkeinomahdollisuuksia.

Hankkeessa on mukana yhteensä 30 eri sektorien kumppania eri puolilta Suomea. Pirkanmaan ELY-keskus on yksi hankkeen osarahoittajista. Pirkanmaan alueella varoja kohdennetaan Saarioisjärven, Tykölänjärven ja Ahtialanjärven lintuvesien kunnostukseen. Lisäksi Kukkiajärvellä pyritään vähentämään ravinne- ja kiintoaineskuormitusta vesiensuojelurakentein. 

Lisätietoja:


Alueellista tietoa