Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Hämeeseen 6 miljoonaa euroa EU-hankerahoitusta (Kanta-Häme ja Päijä-Häme)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt tammi-kesäkuussa 2020 Kanta- ja Päijät-Hämeeseen yhteensä kuusi miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysrahoitusta, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin. 

Yritystukia myönnettiin Hämeeseen yli 4,1 miljoonaa euroa 

Erilaisia yritystukia myönnettiin Kanta- ja Päijät-Hämeeseen yhteensä yli 4,4 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) osuus summasta on 2,2 miljoonaa euroa ja yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeiden (EAKR) lähes 1,5 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämispalveluita eli analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluita myönnettiin yli 700 000 euron edestä. ELY-keskuksen myöntämä koronarahoitus ei ole mukana näissä luvuissa. Koronarahoituksen rahoitustilanteeseen voi tutustua ely-keskuksen verkkosivuilla

Kanta-Hämeeseen yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä 776 070 euroa. Tukea saaneita yrityksiä on 13. Kanta-Hämeen suurimman kehittämisavustuksen, 152 340 euroa, on saanut Jokioisten Leipä Oy Vienti2020 -projektiin, jonka avulla yritys kehittää laatu- ja ympäristöjärjestelmää sekä tehostaa pakastelavatuotantoa. Muita kehittämisavustusta saaneita yrityksiä Kanta-Hämeessä ovat mm. forssalainen DA-Design Oy uusien vedenalaisten teknologisten ratkaisujen esittelemiseksi kansainvälisille markkinoille, iittalalainen Taelek Oy energiaa säästävän termostaatin kehittämiseen sekä Oy Euro-Tyres Finland Ltd Leppäkoskelta ekologisten renkaiden kehittämiseen. 

Päijät-Hämeeseen yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Tukea saaneita yrityksiä on 23. Päijät-Hämeen suurimman kehittämisavustuksen, 222 040 euroa, on saanut Villähteen Leipä Oy tuotantolinjastojen kehittämiseen. Muita kehittämisavustusta saaneita yrityksiä Päijät-Hämeessä ovat mm. lahtelainen Terätoimitus Lehtinen Oy koneinvestointeihin ja tuotekehitykseen, orimattilalainen Ferroplan Oy tuotantokonseptin kehitykseen, lahtelainen Suomen Muovicenter Oy konekannan uusimiseen ja Polttis Oy ympäristöystävällisen autopesulan kehittämiseen. 

Kehittämisavustusten lisäksi Päijät- ja Kanta-Hämeeseen on myönnetty rahoitusta yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeisiin. Päijät-Hämeeseen rahoitettiin kuusi hanketta ja Kanta-Hämeeseen kolme. Päijät-Hämeessä rahoitettiin mm. Lahti Region Oy:n Päijät-Hämeen matkailun selviytymisstrategia – Koronan kourista kotimaiseen kasvuun -hanke, jonka avulla pyritään vastaamaan kevään poikkeusolojen aiheuttamaan muuttuneeseen kysyntään. Kanta-Hämeessä rahoitettujen hankkeiden joukossa on mm. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n Puettavan älykkyyden osaamisen kehittämisen hanke, jossa autetaan yrityksiä kehittämään uusia materiaaliratkaisuja ja teknologiaa hyödyntäviä tuotteita kansainvälisille markkinoille. 

Nuorten työttömyyttä ratkotaan ESR varoin 

Alueellisiin ESR-hankkeisiin Hämeeseen myönnettiin 1,6 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 0,9 miljoonaa meni Päijät-Hämeen hankkeille ja loput Kanta-Hämeeseen. 

Päijät-Hämeessä uusia hankkeita käynnistyi kuusi, joista kolme toimii osittain myös muiden maakuntien alueilla. Koulutuskeskus Salpauksen ja muutaman osatoteuttajan yhteishanke MALVA - maahanmuuttajat valmentaen työelämään edistää maahanmuuttajanuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien aikuisten maahanmuuttajien työllistymistä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella. LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n eSport Kipinä -hankkeessa autetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria työllistämällä heitä erilaisissa esports-tapahtumissa. Nuorta autetaan löytämään häntä kiinnostavaa tekemistä tapahtumajärjestämisen parissa. LAB-ammattikorkeakoulu Oy sai rahoituksen myös Roolipeli -hankkeeseen. 

Kanta-Hämeessä uusia hankkeita rahoitettiin yhteensä neljä. Yksi hankkeista toimii useamman maakunnan alueella. Hämeenlinnan kaupungin Teemme yhdessä! Työllisyyden palveluiden ja hankintojen kehittämishankkeen tavoitteena on tehostaa työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta. Forssan kaupungin Pajalta töihin -hankkeessa puolestaan haetaan ratkaisuja nuorten työllistämiseen. 

Etelä-Suomeen yhteensä 21,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta 

Hämeen ELY-keskus myöntää EU rakennerahastorahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin tammi-kesäkuun 2020 aikana yritys- ja hankerahoitusta 21,4 miljoonaa euroa. 

Noin 8,3 miljoonalla eurolla rahoitettiin uusia alueellisia ESR-hankkeita. Eniten rahaa myönnettiin Uudenmaan alueelle, noin 5,4 miljoonaa euroa. Alueellisia ESR-hankkeita käynnistyi myös Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Osa rahoitetuista hankkeista toimii useamman maakunnan alueella. 

Valtakunnalliseen 6Aika ESR-hankekokonaisuuteen rahoitettiin neljä uutta hanketta, yhteensä 3 miljoonan euron summalla. Kestävän kaupunkikehittämisen strategiaa 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, kuutoskaupungit, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. 

Loput rahoituksesta, lähes 9,9 miljoonaa euroa, muodostui yritystuista. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin lähes 3,8 miljoonaa euroa, yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeisiin myönnettiin 2,1 miljoonaa euroa ja yrityksen kehittämispalveluihin lähes 4,2 miljoonaa.

Kokonaisrahoitus tammi-kesäkuussa 2020.
Kuva: Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön myöntämä EAKR-yritysrahoitus, ESR-rahoitus toimintalinjoittain ja kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla tammi-kesäkuussa 2020. 

Liitteet: 

Rahoitetut ESR-hankkeet tammi-kesäkuu 2020 (pdf) 

Rahoitetut yritysten kehittämishankkeet ja toimintaympäristöavustus (EAKR) tammi-kesäkuu 2020 (pdf) 

Lisätietoja: 

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151 

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet

Tiedotus:  

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176 

ELY-keskus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto.