Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 14,6 %. Vuosi sitten osuus oli 13,5 %.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueella työttömyys nousi 480 hakijalla lokakuun lopusta. Työttömyyden kasvu kohdistui marraskuussa miehiin (+703), sillä naisten työttömyys laski 227 työnhakijalla. Nousun myötä työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 26 709. Vuosi sitten työttömiä oli 24 519 eli vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 2 190 henkilöllä (8,9 %). Työttömyyden kasvu myös kiihtyi, sillä viime kuussa kasvuprosentti oli 8,7.

TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä nousi lokakuun lopusta 125 henkilöllä. Myös viime vuoden marraskuuhun verrattuna lomautettujen määrä kasvoi 198 henkilöllä. Lomautettuja oli nyt 2 244 ja vuosi sitten 2 046.

Koko maassa työttömänä oli marraskuun lopussa 326 506 henkilöä ja työttömyysaste oli 12,5 %.

Avoimia työpaikkoja täyttyi marraskuussa reilut 1 700

Marraskuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 180 työpaikkaa, mikä on 35 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia paikkoja avautui 1 727. Työpaikkoja täyttyi 1 737. TE-toimiston hakijalla työpaikkoja täyttyi viime vuotta enemmän eli 456.

Marraskuun lopussa avoinna oli 1 354 työpaikkaa, mikä on hieman vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Työpaikkoja oli kuitenkin viime vuotta enemmän muutamilla aloilla kuten rakennus-, korjaus- ja valmistustöissä, erityisasiantuntijoiden töissä sekä prosessi- ja kuljetustöissä. Kysyntä nousi hieman myös johtajien ja yrittäjien tehtäviin.

Alle 25-vuotiaiden työttömyyden kasvu jatkui, yli 50-vuotiailla ja pitkäaikaistyöttömillä kasvu hiljeni

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaan alueella marraskuun lopussa 4 332. Määrä on 38 enemmän kuin lokakuun lopussa. Nuoria oli työllistämistoimien piirissä edellistä kuukautta enemmän eli 2 119. Nuorten aktivointiaste oli marraskuun lopussa 32,8 %.  Nuorisotakuun piiriin kuuluvia työttömiä oli 4 752, mikä on 53 enemmän kuin kuukausi sitten. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli marraskuun lopussa 22,0 % (koko maa: 15,0 %). Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne ei ole helpottunut, sillä nuoria on edelleen työttömänä 535 enemmän kuin vuosi sitten.

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 368. Vuoden 2013 marraskuusta ikääntyvien työttömyys kasvoi 595 työnhakijalla (7,7 %).

Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuun lopussa 6 864, joten 26,0 % työttömistä on ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömiä oli nyt 1 054 enemmän kuin vuosi sitten (18,1 %).

Ulkomaalaisten työttömyys pysyi vuoden takaiseen nähden ennallaan. Marraskuun lopussa työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 898. Naisia heistä oli yli puolet eli 51,4 %.

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä kasvoi 3,6 %

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli marraskuun lopussa 10 777 työnhakijaa. Palveluissa olevien määrä nousi viime vuoden marraskuusta 374 henkilöllä. Palveluissa olevien määrät olivat suurimpia palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (2 910), omaehtoisessa opiskelussa (2 582), työvoimakoulutuksessa (2 222) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (1 567).

Aktivointiaste laski vuoden takaisesta ja oli marraskuun lopussa 28,7 %. Koko maassa aktivointi-aste oli hieman matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 28,6 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:  johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Rahoitusyksikkö:  rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Rahoitusyksikkö:  tutkimussihteeri  Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325

Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta 'Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmaalla' -katsauksesta: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta.

Seuraava tiedote ilmestyy 20.01.2015
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Alueellista tietoa