Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Joet ja järvet tulvakorkeuksissa Pohjanmaalla ja paikoitellen myös jääpatoja (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Sateisena ja lämpimänä jatkunut sää on nostanut Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla  järvien ja jokien vedenpintoja korkealle ja  pinnat ovat pääosin edelleen nousussa. Erityisesti Kyrönjoella ja Perhonjoella tulvatilanne on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen ja lähipäivänä virtaamat voivat nousta tasolle, joka vastaa joka kolmas vuosi toistuvaa kevättulvaa. Kyrönjoella Skatilan (Mustasaari)  virtaaman ennustetaan nousevan vuoden loppuun mennessä tasolle 250-300 m3/s ja Perhonjoella Tunkkarin (Veteli)  yli 100 m3/s.   Myös Lapuanjoelle, Ähtävänjoella ja Lestijoella sekä useissa pienemmissä vesistöissä tulva  voi lähipäivinä lähestyä vuosittain toistuvaa keskimääräisen tulvan tasoa. Esimerkiksi Lapuanjoella Liinamaassa on edelleen peltoja veden alla.

Monien tekojärvien ja säännösteltyjen järvien juoksutuksia on edelleen lisätty ja esimerkiksi Evijärven pinta on näin saatu laskuun. Lappajärvi jatkaa  nousuaan ja tammikuun alussa sen ennustetaan olevan 70 cm normaalia ylempänä. Lestijärvi  15 senttiä ja  Ähtärinjärvi 30 senttiä normaalia ylempänä.

Poikkeuksellisen korkealle ovat nousemassa Kyrönjoen latvoilla olevat järvet ja tekojärvet. Seinäjärven (Alavus ja Virrat) juoksutusta on edelleen lisätty, mutta järven vedenkorkeus saattaa ennusteiden mukaan vielä hieman nousta.   Kalajärven  tekojärvi (Seinäjoki) voi lähipäivinä ylittää  lupapäätöksen mukaisen normaalitilanteen ylärajan. Lupaehtojen mukaan ylärajan voi tulvatilanteissa tilapäisesti ylittää. Seinäjokeen jouluaattona muodostunut jääpato on purkaantunut eikä enää uhkaa rakennuksia. Jääpadon vuoksi Kalajärven juoksutusta pienennettiin tilapäisesti.

Perhonjoen alaosalle Kokkolassa muodostui joulupäivän vastaisena yönä jääpato rantaradan kaksoisraiteen siltatyömaan yläpuolelle. Jääpato saatiin joulupäivänä iltapäivällä purettua ja tilapäisesti pienennetty Perhonjoen juoksutus (Kaitfors) on  nyt palautettu ennalleen.                                                                                                                                                                   

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa tulvatilanne joulunpyhien ajan ja varautuu tarvittaessa edelleen muuttamaan juoksutuksia tulvavahinkojen estämiseksi. Jos lähipäivien sateet toteutuvat ennustettua suurempana varaudutaan myös veden johtamiseen Kyrönjoen pengerrysalueille Ilmajoella ja Seinäjoella.  Joulupäivän ennusteen mukaan vedenkorkeus Nikkolassa (Ilmajoki) olisi jäämässä vajaan metrin verran tulvarajan alapuolelle.

Lisätietoja

  • Kim Klemola (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) puh. 0295 02 7829
  • Tuuli Saari ( Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa), puh. 0295 027 925
  • Kristiina Kastman ( Keski-Pohjanmaa), puh. 0295 038 344

Alueellista tietoa