Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Yritysten usko tulevaisuuteen virinnyt - kehittämisrahoituksen kysyntä vilkasta Itä-Suomessa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Yritysten kehittämisrahoitus on päässyt hyvään vauhtiin Itä-Suomessa. Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt vuoden ensimmäisen puoliskon aikana rahoitusta 82 yrityksen kehittämishankkeeseen noin 10,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen myötävaikutuksella arvioidaan syntyvän rahoitettuihin yrityksiin uutta liikevaihtoa lähes 70 miljoonaa euroa, uutta vientiä yli 23 miljoonaa euroa, uusia työpaikkoja lähes 400 ja uusia yrityksiä 13 kappaletta. Myönnetyn rahoituksen arvioidaan käynnistävän itäsuomalaisissa yrityksissä lähes 30 miljoonan euron kehittämis- ja investointihankkeet. Myönnetystä rahoituksesta kohdentui Etelä-Savoon noin 5,5 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalaan noin 3,8 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savoon noin 2,9 miljoonaa euroa.

Rahoitetuista yritysten kehittämishankkeista 31:ssa kehitetään kilpailukykyä vähähiilisellä ratkaisulla, patentteihin perustuvia innovaatiota arvioidaan kehitettävän 18 sekä muihin aineettomiin oikeuksiin perustuvia innovaatioita arvioidaan kehitettävän 45. Samassa rahoitetussa hankkeessa voi olla useampia suojattavia innovaatioita.  ELY-keskuksella on käsittelyssä tällä hetkellä 115 hakemusta, joissa on haettu rahoitusta yli 32 miljoonaa euroa.

Rahoitusta ennakoivaan rakennemuutokseen

Työ- ja elinkeinoministeriö osoitti Etelä-Savon ELY-keskukselle, keskuksen tekemän esityksen pohjalta, kahden miljoonan euron myöntövaltuuden ennakoivan rakennemuutoksen hankkeille. Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeiden avulla yritykset voivat kehittää kilpailukykyään esimerkiksi hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja tai teollisen internetin mahdollisuuksia.

Yritysten kilpailukykyisyys ja sitä kautta kasvukykyisyys ovat Suomen tulevan kasvun moottoreita. ELY-keskuksen yritysten kehittämisrahoituksella halutaan vauhdittaa yritysten kasvua ja kannetaan osa yrityksen kasvun ja kehityksen aikaansaamasta rahoitusriskistä. ELY-keskus kannustaa yrityksiä käynnistämään merkittäviä ja vaikuttavia kasvua aikaansaavia kehittämis- ja investointihankkeita ja hakemaan näihin rahoitusta ELY-keskuksesta.

Yritysrahoituksen strategia kannustaa uudistumaan ja kasvamaan

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset ovat laatineet yhteistyössä sidosryhmien kanssa yritysrahoituksen strategian ohjaamaan ELY-keskusten yritysrahoituksen päätöksentekoa. Strategia on otettu käyttöön 1.7.2015, ja sitä käytetään yritysrahoitushakemusten käsittelyn ja päätöksenteon tukena.

Strategian tavoitteena on osaltaan myös lisätä päätöksenteon avoimuutta ja ennakoitavuutta. Tavoitteena on lisätä myös yritysrahoituksen vaikuttavuutta, madaltaa yritysten perustamiskynnystä ja kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa kilpailukykyisemmäksi. Strategialla halutaan kannustaa yrityksiä hakemaan kasvua ja kannattavuutta ja sitä kautta luomaan hyvinvointia Itä-Suomeen.

Linkit:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 044 246 4670


Alueellista tietoa