Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusten haku auki Keski-Suomessa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY nimeää Keski-Suomeen syksyllä yhden tai useamman ympäristökasvatuksen kehittämiskeskuksen. Maakunnassa toimii useita pitkänlinjan ympäristökasvatustoimijoita, joiden osaaminen halutaan saada paremmin esille ja muidenkin käyttöön. Kehittämiskeskuksena toimimisesta kiinnostuneet organisaatiot voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan 31.8. asti.

Kehittämiskeskusnimikkeen kautta organisaation työ ja ympäristökasvatus saa näkyvyyttä. Kehittämiskeskukseksi valittavan organisaation ympäristökasvatustyö voi olla esimerkiksi tapahtumien tai leirikoulujen järjestämistä, valmennuksen ja kurssien tarjoamista, näyttelyiden kokoamista ja esilläpitoa, ympäristökasvatusta tukevien materiaalien tuottamista ja jakelua, yleistä ympäristöviestintää tai kestävän kehityksen ohjelmien laatimista ja laatimisessa tukemista.

Kehittämiskeskukset ovat aktiivisia verkottujia

Kehittämiskeskukset muodostavat keskenään verkoston, joka tukee myös muita toimijoita näiden ympäristökasvatustyössä, aktivoivat näiden ympäristökasvatustoimintaa ja saattavat näitä yhteistyöhön keskenään. Kehittämiskeskukset ovat innovatiivisia, ja ne jakavat tietoa ja hyviä menetelmiä. Keski-Suomen kehittämiskeskukset osallistuvat myös KYKY-ryhmän toimintaan ja hoitavat vuorovuosina ryhmän puheenjohtajuutta.

Kehittämiskeskuksiksi pyritään saamaan kohderyhmien ja toimintatapojen suhteen erityyppisiä organisaatioita, jotka täydentävät toisiaan ja toimivat eri puolilla maakuntaa.

Kehittämiskeskusten etsiminen ja nimeäminen on annettu alueellisten ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmien tehtäväksi mm. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan alaisen koulutusjaoston strategiassa. Strategiassa keskusten tehtäviä määritellään seuraavasti: "Kehittämiskeskukset toimivat alueellisina osaamiskeskittyminä ja ne keräävät ja välittävät kehittämisideoita." Kehittämiskeskuksille ei ole toistaiseksi tarjolla erityistä toimintarahaa.

Hakumenettely ja aikataulu

Organisaatio voi ilmoittaa kiinnostuksensa kehittämiskeskuksena toimimiseen oheisen lomakkeen avulla 31.8. mennessä:

  • Ympäristökasvatuksen kehittämiskeskus, hakulomake

KYKY-ryhmä valitsee kehittämiskeskukset syksyn aikana. Kehittämiskeskusten yhteistyön muotoja ja työnjakoa täsmennetään loppuvuoden aikana.

Lisätietoja:

  • Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, [email protected], p. 0295 024 669 (lomalla 9.7.–27.7.)
     
  • KYKY-ryhmän varapuheenjohtaja, koordinaattori Anna Sarkkinen, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, [email protected], p. 040 593 8541 (lomalla 13.7.–9.8.)

Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY on Keski-Suomen ELY-keskuksen koolle kutsuma ryhmä, jossa on edustettuna noin kaksikymmentä organisaatiota eri puolilta maakuntaa.


Alueellista tietoa