Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Yli 14 miljoonaa euroa työllisyysmäärärahoja käytössä Etelä-Pohjanmaalla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Erilaisten TE-palveluiden piirissä on 3767 henkilöä, joista palkkatuella työllistynyt jo 535 henkilöä.

Vuonna 2016 on Etelä-Pohjanmaan alueella käytössä yli 14 miljoonaa euroa valtion työllisyysmäärärahoja. Kaikki työllistämismäärärahoilla toteutettavat toimenpiteet tähtäävät siihen, että työmarkkinoilla olisi osaavaa työvoimaa, työnhakijat työllistyisivät nopeasti ja syntyisi uusia elinvoimaisia yrityksiä. ELY-keskus hankkii työllisyysmäärärahoilla työttömille henkilöille erilaisia valmennuksia, työvoimakoulutusta, työkyvyn arviointeja ja yritysidean arviointeja. Näiden palvelujen lisäksi TE-toimisto myöntää rahaa aloittaville yrittäjille (starttiraha), työllistämishankkeille (työllisyyspoliittinen avustus) sekä työnantajille työttömän henkilön työllistämiseen (palkkatuki).  

Palkkatuki on merkittävä apu etenkin pitkään työttömänä olleiden työllistämisessä. TE-toimisto kohdentaa käytettävissä olevat palkkatukimäärärahat ensisijaisesti pitkään työttömänä olleisiin henkilöihin, joilla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, nuoriin alle 30-vuotiaisiin sekä osatyökykyisiin, joiden työn saanti tai tuottavuus on alentunut pysyvän vamman tai sairauden vuoksi. Palkkatuella on työllistynyt tänä vuonna jo 535 henkilöä. Tuen avulla työllistyneistä noin 70 % työskentelee yksityisellä sektorilla ja noin 30 % julkisella sektorilla.

Starttirahaa on myönnetty vuoden alusta lähtien 76 henkilölle, joista 20 on saanut jatkorahoitusta. Aloittaville yrittäjille on starttirahan lisäksi tarjolla yrityksen perustamiseen liittyvää valmennusta. Ilman starttirahaa olisi moni yritys saattanut jäädä perustamatta. Starttirahan kysyntä on edelleen kasvussa.

Työvoimakoulutukseen varatuista määrärahoista on hankittu koulutusta mm. metalli- rakennus- ja puualoille. Sosiaali- ja terveysalalle koulutetaan mm. lähihoitajia. Etelä-Pohjanmaa pilotoi myös metallialan koulutusta (ns. Metallimestarit –koulutus) yhteistyössä Sedu Aikuiskoulutuksen kanssa. Metallimestarit –koulutuksessa tehdään läheistä yhteistyötä henkilöstöpalveluyritys Opteamin kanssa. Työllisyysmäärärahalla varaudutaan myös kouluttamaan osaavaa työvoimaa yhteistyössä yritysten kanssa (RekryKoulutus).

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Työttömyysetuutta voitaisiin jatkossa käyttää rahoittamaan starttirahaa, palkkatukea ja liikkuvuusavustusta. Uudistus toisi joustavuutta ja monipuolisuutta työllisyysmäärärahojen käyttöön. Työttömyysturvalakiin tehtävät muutokset olisivat aluksi kaksivuotisia, jonka jälkeen tehdään päätöksiä jatkosta.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:               

  • Työllisyysasiantuntija Sirpa Rintala, p. 0295 027 617
  • Yksikön päällikkö Marjut Leppänen, p. 0295 027 585

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto:              

  • Johtaja Leena Tuohimaa-Kari, p. 0295 046 637

Alueellista tietoa