Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vesiteitä kyliin ja kirkolle päivittyy (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Vuoden vaihteessa julkaistu Ähtärin kulttuuriympäristöohjelman päivitys on lajissaan ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Päivityksen on laatinut maisemasuunnittelija Riitta Jaakkola yhdessä Ähtärin kaupungin, Ähtärin kulttuuriyhteistyöryhmän, Ähtäri-Seuran sekä muiden hankkeessa mukana olleiden ähtäriläisten kanssa. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet EAKR-rahoituksen puitteissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Ähtärin kaupunki.

Päivitystyö on tärkeä jatko Riitta Jaakkolan vuonna 2009 julkaistulle "Vesiteitä kyliin ja kirkolle" kulttuuriympäristöohjelmalle. Päivitysohjelmassa on selvitetty, mitä vuonna 2009 asetuille tavoitteille on tapahtui, käynnistyivätkö toimenpiteet, mitkä niistä on toteutettu sekä mitä Ähtärin arvokohteille nyt kuuluu. Työssä on alkuperäisen ohjelman tavoin esitetty myös tulevaisuuden tavoitteita, jotka avutuvat erillisillä puheenvuoro-palstoilla. Vaikutusten arvioinnin ja tavoiteohjelman lisäksi alkuperäistä julkaisua on täydennetty kohdekuvauksin Ähtärin keskustaajaman vielä esittelemättömistä kohteista ja kyläaluilta, joissa rakennuskantaa koskeva tieto on ollut puutteellista. Tietoa Ähtärin kyliltä on kerätty hankevetäjän kartoituksin ja Ähtäri-Seuran aktiivisten jäsenten avulla.

Sisällöltään ja painoasultaan edustava julkaisu osoittaa, että kulttuuriympäristötyön ja siitä laadittavien ohjelmien tulee olla osa jatkuvaa prosessia. Elävän kulttuuriympäristön saavuttaminen edellyttää itsearviointia onnistumisista, epäonnistumisista sekä niistä oppimista. Vaalittu kulttuuriympäristö ei museoidu vaan rikastuu vuosien kuluessa, jos opimme tunnistamaan sen arvot ja soveltamaan niitä myös uudisrakentamisessa ja maisemaa muuttavissa töissä.

Julkaisuun voi tutustua kulttuuriympäristöohjelmien sivulla (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa, puh. 0295 027 458

Maisema Peränteeltä, kuva Arto Halttunen.


Alueellista tietoa