Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Valtiontakausta maatilojen tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin – ELY-keskus muistuttaa, että hakuaika päättyy tammikuun lopussa (Lappi)

Viljelijä voi hakea ELY-keskuksesta 31.1.2017 saakka valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Lainaa voidaan myöntää 30 000–110 000 euroa, ja viljelijä voi saada takausta enintään 70 prosenttia lainan määrästä. Lainan enimmäismäärä voi olla enintään 30 % takauksen hakuvuotta edeltävän kahden vuoden maatalouden myyntitulojen ja tukien yhteenlasketusta keskiarvosta ilman arvonlisäveroa.

Takaus voidaan myöntää, jos tilan maatalouden myyntitulojen ja tukien kahden vuoden keskiarvo on vähintään 100 000 euroa. Takausta voidaan myöntää lainalle, jota käytetään esimerkiksi kalliiden eläinluottojen, maatalouskoneiden osamaksuerien maksamiseen tai ostetaan maatalouden hyödykkeitä.

Hakemuksia Lapin ELY-keskukseen on saapunut toistaiseksi vähän, vaikka kyselyitä on ollut. Lapin ELY-keskus muistuttaa, että hakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen viimeistään 31.1.2017.

Laina-aika on pisimmillään seitsemän vuotta, josta luotonantaja voi myöntää lyhennysvapaata enintään kaksi vuotta. Takausmaksu on vastaava kuin maatalouden investointeihin myönnettävissä valtiontakauksissa eli enintään 200 euron kertamaksu ja puolivuosittain 0,75 % takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä.

Valtiontakauslainasäädösten maatilojen maksuvalmiusongelmiin kanssa samalla on tullut voimaan lainmuutos, joilla investointituen korkotukilainojen maksuhelpotusvuosien eli lykkäysten kokonaismäärää lisätään kolmella vuodella yhteensä kahdeksaan vuoteen.

Valtiontakausta haetaan lomakkeella 491, joka on saatavissa osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti Kemin palvelupisteeseen osoitteella Lapin ELY-keskus, Asemakatu 19, 94100 Kemi. Hakemukset voi toimittaa myös osoitteeseen Lapin ELY-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse: [email protected].

Lisätietoja:
Maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen, puh. 0295 037 113


Alueellista tietoa