Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Valtakunnalliset hankkeet valittu (ELY-keskus)

ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuonna 2015 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Elokuun lopussa päättyneeseen hakuun jätettiin 15 hakemusta, joista seitsemän valtakunnallisiksi hankkeiksi parhaiten soveltuvaa valittiin rahoitettavaksi. Hankkeisiin tullaan käyttämään EU:n ja valtion rahoitusta yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeiden kustannusarviot ja toteutuksen laajuus tarkistetaan suhteessa käytettävissä olevaan rahoitukseen, ja hankekohtaiset kustannusarviot muutoksineen vahvistetaan myöhemmin. Hämeen ELY-keskus tekee hankkeille rahoituspäätökset vuoden 2015 aikana. 

 

Seuraavat hankkeet valittiin rahoitettavaksi:

 

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (Vilma)

Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Riitta Savikko

Hankkeen päätavoite on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Hanke jalostaa ja välittää tietoa sekä vahvistaa tietopohjaa ja toimintahalua maaseudun ja maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi. Hanke tukee sekä maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen kehittämistä että myös laajemmin maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä

 

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (ArvoBio)

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Maritta Kymäläinen

Hankkeen tavoitteena on uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi. Kiertotalouteen pohjautuvat uudet ratkaisut ja toimintamallit tuovat hyötyä useille toimijoille; tuottajat saavat aiemmin myymättä jääneille ja huonompilaatuisille tuotteilleen ja sivutuotteilleen uusia markkinakanavia ja lisäarvoa, käyttäjät/jalostajat saavat raaka-ainevaihtoehtoja ja uusia tuotemahdollisuuksia, ja samalla luodaan hyödyntämisketjun eri vaiheisiin sijoittuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Liisa Mikkola

Hanke parantaa valtakunnallisesti hajallaan olevien pienteurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien myyntipisteiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on pienteurastamojen ja niiden yhteydessä toimivien myyntipisteiden laadullisen osaamisen, tehokkuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti elintarvike- ja pakkauslainsäädäntöön liittyvän osaamisen lisäämiseen ja Oiva-järjestelmän sisäistämiseen, lopetusasetukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen ja sitä kautta eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen, talous-, verkkokauppaosaamisen tehostamiseen ja siihen liittyvien logististen mahdollisuuksien laajempaan hyödyntämiseen sekä tiedon lisäämiseen ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

 

Outdoors Finland (OF) kansainvälistymisohjelma 2015-2018

Finpro ry, yhteyshenkilö Heli Saari

OF kansainvälistymisohjelma koordinoi teeman mukaista kehittämistä pysyvistä matkailutoimijoista koostuvan koordinaattoriverkoston kanssa sekä tarjoaa kansainvälistymisohjelman, joka auttaa maaseudun mikro- ja pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille, mistä matkailualan suurin kasvu on odotettavissa. Hankkeen toimenpiteet toteuttavat kaikilta osin matkailun tiekartan strategisia painopisteitä. Hankkeessa rakennetaan matkailun luontoreitistöjen koordinointiverkosto ja valmennetaan alueet kehittämään matkailullisesti vetovoimaisia luontoreittejä.

 

ERIHYVÄ – erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia

Foodwest Oy, yhteyshenkilö Eeva-Liisa Lehto

Hankkeen tavoitteena on auttaa osallistuvia yrityksiä ja alkutuotannon edustajia sekä muita kohderyhmien edustajia kehittämään osaamistaan tuotekehitykseen ja tutkimukseen, elintarviketurvallisuuteen ja laatujärjestelmiin, kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen, raaka-aineiden tuottamiseen sekä erityisruokavalioita noudattavien kuluttajien tarpeisiin liittyen. Hankkeessa toteutetaan yhteensä 10 tilaisuutta työpajoineen, joissa eri osaamisalueita tuodaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti esille.

 

Uudistuva hevostalous

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Sirpa Pussinen

Uudistuva hevostalous-hankkeessa edistetään elinkeinotoimintaa ja vahvistetaan toimialan yhteiskunnallisen merkityksen tunnettuutta. Yrittäjiä kannustetaan kysyntälähtöiseen ajatteluun ja tarttumaan trendien tuomiin mahdollisuuksiin, uudistumaan ja näin parantamaan liiketoiminnan kilpailukykyä. Läpileikkaavina aiheina ovat vastuullisuus ja kestävyys: hevosista, ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen.

 

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Suomen metsäkeskus, yhteyshenkilö Jorma Vierula

Hankkeen tavoitteena on metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen metsäpalveluyrittäjien osaamista kehittämällä sekä hakemalla ja kehittämällä metsäpalveluyrittäjyyden kasvun lähteitä. Hankkeen toimenpiteitä ovat metsäpalveluyrityksille räätälöidyt ajankohtaisseminaarit, metsäpalveluyritysten havaintometsät, metsäpalveluyritysten ja niiden asiakkaiden kontaktipäivät, varamiespalvelu -konseptin testaus ja käyttöönoton valmennus sekä toimivien yhteistyösuhteiden luominen alueiden kehittämisorganisaatioihin ja kehityshankkeisiin.

 

Lisätietoja: 

Hämeen ELY-keskus:

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065

asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046

sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

 

Hankkeista saa lisätietoja myös suoraan hankkeiden yhteyshenkilöiltä.


Alueellista tietoa