Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uutisia maaseutuohjelman hankekentältä: 

Talent Insights -hanke lisää Pietarsaaren ja Kristiinankaupungin seutujen vetovoimaa

 

Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus pyrkivät lisäämään Pietarsaaren ja Kristiinankaupungin seutujen työmarkkinoiden vetovoimaa loppuvuodesta 2021 käynnistyneellä Talent Insights -hankkeella. Hankeen on tarkoitus vastata alueilla vallitsevaan pulaan osaavasta työvoimasta. Kristiinankaupungin ja Pietarsaaren alueiden haasteet vastaavat pitkälti toisiaan, minkä takia alueiden välinen yhteistyö kannattaa. Molemmilla seuduilla väestönkasvu ei maahanmuutosta huolimatta kata ennustettua työvoimantarvetta. Tutkimuksen perusteella tiedetään myös, että muualle opiskelemaan lähteneitä nuoria on vaikea houkutella takaisin alueelle. Osaavan työvoiman saatavuus on kynnyskysymys etenkin alueiden maaseuduille, ja maallemuuton sekä työperäisen maahanmuuton edistäminen on olennainen osa maaseudun pitämistä elinvoimaisena.

Talent Insights -hankkeen tavoitteena on lisätä osaavan työvoiman tarjontaa alueella ja varmistaa, että osaava työvoima kohtaa työnantajien tarpeet alueella. Osaavan työvoiman tarjontaa lisätään edistämällä muuttoliikettä alueelle. Alueen työmarkkinoiden jatkuva tarkkailu mahdollistaa sen, että hanke voi tunnistaa uusia kohderyhmiä osaajista seudun ulkopuolella. 

Hankkeen pitkän aikavälin visio on kartoittaa nykyisistä palveluista seudullista yhden luukun periaatteella toimivaa Tervetulo-pistettä. Toimiva Tervetulo-office sujuvoittaa muuttoa alueelle, lisää yhteenkuuluvuutta, tarjoaa tietoa asumismahdollisuuksista sekä huomioi osaajan ja hänen perheensä tarpeet kokonaisvaltaisesti. 

Talent Insights -hanke toimii yhteistyössä alueen yritysten kanssa kehittääkseen niiden työnantajamielikuvaa. Tavoitteena on, että alueen yritysmaailma koostuu houkuttelevista yrityksiä, jotka oppivat toisiltaan ja yhdessä luovat puoleensavetävät työmarkkinat seudulla. Lisäksi hankkeessa tuotetaan yhteistä markkinointimateriaalia, sekä osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin rekrytointitapahtumiin. Muuttovirtaa seuduille ei yritetä kuitenkaan lisätä yksin työelämän näkökulmasta, vaan markkinoinnissa otetaan huomioon myös asukkaiden kokonaisvaltainen elämänlaatu alueella.  
Hanke tuo yhteen erilaisia toimijoita, kuten henkilöstöpalveluyrityksiä, asuntomarkkinoiden toimijoita, kuntia, kuntayhtymiä sekä korkeakouluja ja niiden opiskelijoita. Jokaisella näistä toimijoista on oma roolinsa työmarkkinoilla. Esimerkiksi korkeakouluilla on toimipisteitä alueella, ja kunnat sekä kuntayhtymät ovat taas merkittäviä työnantajia. Yhteistyössä alueen yritysten kanssa nämä toimijat muodostavat vetovoimaisen kokonaisuuden alueen työmarkkinoilla.

Osana Talent Coastline -ekosysteemiä hanke toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden ekosysteemin toimijoiden kanssa. Talent Coastline -ekosysteemi Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima verkosto, joka keskittyy kansainvälisten osaajien työllistymisen parantamiseen ja osaajapulan lievittämiseen alueella. Hanke työskentelee siis tiiviisti yhdessä muiden alueiden samaan aihepiiriin liittyvien hankkeiden sekä viranomaisten ja korkeakoulujen kanssa. 


Talent Insights toimii yhteistyössä valtakunnallisten Talent Boost -toimenpideohjelman sekä Seutukaupunkiosaajat -hankkeen kanssa, ja välittää tietoa alueen elinkeinoelämälle. Hankkeessa hyödynnetään jo aiemmasta Talent Scouts- hankkeesta syntynyttä tietotaitoa. 

-    Olemme talven aikana osallistuneet kahteen virtuaaliseen ja yhteen live-rekrytointitapahtumaan yhdessä hankkeen puitteissa, ja lisäksi olemme olleet osatoteuttajina useammassa tapahtumassa omilla alueillamme. Pietarsaaren seudulla työttömyys on Manner-Suomen alhaisinta, joten meidän tulee houkutella alueelle osaavan työvoiman muuttoa, mikä on koettu erittäin haastavaksi. Alueemme on aika tuntematon ja vielä vähemmän tiedetään alueemme työmahdollisuuksista ja muista vetovoimatekijöistä. Yrityksiä valmennamme rekrytointeihin ja työnantajamielikuvan kehittämiseen parhaillaan pyörivien työpajojen sekä video- ja SoMe-kampanjoiden avulla, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heidi Matinlassi Concordiasta.