Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Uusia METSO-kohteita Pohjois-Karjalaan noin 450 hehtaaria

Yksityismailta kertyi viime vuonna noin 450 hehtaaria METSO-ohjelman mukaisia kohteita täydentämään Pohjois-Karjalan luonnonsuojelualueverkostoa.  

METSO –ohjelmassa (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) muodostettiin maanomistajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen välisten neuvottelujen tuloksena 25 yksityistä luonnonsuojelualuetta ja yksi määräaikainen suojelusopimus. Pinta-alaa näistä kertyi 193 hehtaaria ja tästä maksettiin maanomistajille korvauksia noin 1,42 miljoonaa euroa. Lisäksi ELY-keskus osti valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin 11 METSO-kohdetta maksaen 121 hehtaarin metsäalasta maanomistajille 655000 euroa.  Kauppojen ja yksityisten suojelualueiden lisäksi METSO-elinympäristöjen suojelualaa kerryttää valtiolle perintökohteina tulleet noin 140 metsähehtaaria.

ELY-keskuksen tekemien METSO-kauppojen keskikoko oli 11 hehtaaria kolmen suurimman suojelukohteen yltäessä 20-30 hehtaarin tuntumaan. Yksityisiksi suojelualueiksi perustettujen METSO-kohteiden kesikokoko oli hieman pienempi, vajaa kahdeksan hehtaaria.  

Yli puolet viime vuoden suojelukertymästä on runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Puustoisia soitakin kertyi ilahduttavan paljon, lähes 80 hehtaaria. Myös yleensä edellisiä pienialaisempana esiintyvien lehtojen lähes 30 hehtaarin suojeluala ansaitsee maininnan.

METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka ja monimuotoisuudeltaan arvokkaita kohteita kannattaa edelleen tarjota suojelutarkasteluun. Kohteiden valinnassa ensisijalla ovat monimuotoisuuspiirteiltään edustavimmat kohteet; myös pinta-ala ja sijainti jo olemassa olevien suojelualueiden läheisyydessä vaikuttavat kohdevalintaan.

Loppuvuonna 2015 julkistettiin valtakunnallisen soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi.  Myös soidensuojelun tavoitteita edistetään vapaaehtoisin keinoin. Pohjois-Karjalassa valtaosa maanomistajista on ehdotuksen valmisteluvaiheessa tehdyn kyselyn mukaan valmiita neuvottelemaan arvokkaan suokohteensa suojelusta käypää korvausta vastaan. Soiden osalta rahoitusta kohdennetaan tässä vaiheessa erityisesti korpien ja muiden rehevien puustoisten soiden suojelukorvauksiin; näiden elinympäristöjen suojelu kuuluu myös METSO-ohjelman tavoitteisiin.

Luonnonsuojelulain mukaisia yksityisiä suojelualueita ja luonnonsuojelukauppoja koskevat korvaukset ovat tuloverolain piirissä oleville maanomistajille verottomia. Pääosa maanomistajien suoraan ELY-keskukselle tarjoamista METSO-kohteista edellyttää kasvukauden aikaista maastotarkastelua, mikä vaikuttaa kohteiden käsittelyaikatauluihin.

Lisätietoja: Sirkka Hakalisto, luonnonsuojelun johtava asiantuntija

puh. 0295 026 175 ([email protected])

Lisää tietoa METSO-ohjelmasta: www.metsonpolku.fi

Liite: kohdeluettelo


Alueellista tietoa