Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uudellemaalle yli 6,5 miljoonaa yritys- ja ESR-hankerahoitusta (Uusimaa)

Rahoitusta teknologiaosaamiseen ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen

Uudellemaalle myönnettiin tammi-kesäkuussa 2017 yhteensä yli 4 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Rahoitettuja ESR-hankkeita on yhteensä 11. Pääpaino hankkeissa on koulutuksen ja työllisyyden edistämisessä ja niiden takana on alueen ammattikorkeakouluja sekä muita oppilaitoksia.

TEKNO -hankkeen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten, alan opiskelijoiden sekä loppukäyttäjien teknologiaosaamista. Hanke toteuttaa muun muassa koulutuspaketteja sekä yhteisen tietokannan suomalaisille hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksille. Hanke kattaa koko Uudenmaan alueen.

Helsingissä Kyvyt käyttöön -hanke pyrkii tavoittamaan syrjäytymisvaarassa olevia somalin- ja arabiankielisiä helsinkiläisiä vanhempia. Hankkeen tavoitteena on edistää kotoutumista, työelämään suuntautumista ja osallisuutta. Ohjaajien tuella jokaiselle asiakkaalle laaditaan koulutus- ja urasuunnitelma. Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa edistetään maahanmuuttajataustaisten hakeutumista ammatillisesta koulutuksesta amk-opintoihin ja sitä kautta työelämään.

Suurimman rahoituksen on saanut Länsi-Uudellamaalla toimiva DuuniAgentti -hanke, jonka tavoitteena on luoda uusi palvelukokonaisuus ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Hanke pyrkii henkilökohtaisella ohjauksella, kouluttamisella sekä piilo- ja keikkatyöpaikkojen tarjoamisella edistämään yli 50-vuotiaiden työttömien paluuta työelämään.

Jälkiruokainnovaatioita maailmalle yritysrahoituksella

Yritysten kehittämisavustusta myönnettiin Uudellamaalla yli 1,6 miljoonaa euroa. Avustusta saaneita yrityksiä on yhteensä 41. Rahoitetuissa hankkeissa tulee vahvasti esille kansainvälistyminen ja sitä edistävät investoinnit, tuotekehitys sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen.

Tukea saaneista yrityksistä kaksi on keskittynyt uusien jälkiruokatuotteiden kehittelyyn. Nordchocolate Oy:n ainutlaatuinen sokeriton suklaainnovaatio sekä Rawa International Oy:n puhtaat raakajälkiruoat suuntaavat kohti kansainvälisiä markkinoita. Pakohuonepelien pioneeri InsideOut Escape Games Oy on saanut rahoitusta kehittymiseen Euroopan markkinoilla. Rahoitusta on myönnetty myös useiden yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen sekä markkinakartoitukseen Euroopassa.

Uudenmaan yritysten kehittämispalveluihin on sidottu rahaa 781 320 euroa. Alueella käynnistyivät kaikki kolme koulutuksen osa-aluetta. Kasvuun johtaminen -koulutukseen osallistui 16 yritystä, Talouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutukseen 20 yritystä ja Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen -koulutukseen 14 yritystä. Konsultointia on saanut yhteensä 30 yritystä.


Kuva 1. Rahoituksen jakautuminen Uudellamaalla, yhteensä 5 799 443 €. Lisäksi alueelle on myönnetty rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin 781 320 €.

 

Etelä-Suomeen yhteensä yli 15 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin tammi-kesäkuussa yhteensä yli 15 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Siitä noin 37,5 % eli 5,7 miljoonaa oli yritysrahoitusta ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli noin 6,6 miljoonaa, Kaakkois-Suomen yli neljä miljoonaa ja Hämeen noin 4,5 miljoonaa euroa. Valtakunnallisiin hankkeisiin, joihin osallistuu toteuttajia Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Kaakkois-Suomesta, myönnettiin rahoitusta lähes 3 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Yritysten kehittämis- ja toimintaympäristöavustusta Etelä-Suomen alueella myönnettiin yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa. Rahoitus on jakautunut tasaisesti kaikille kolmelle alueelle. Kehittämisavustusta sai yhteensä 90 hanketta ja toimintaympäristöavustusta 8 hanketta.

Yritysten kehittämispalveluihin rahaa on sidottu 1 158 250 euroa, josta 364 630 euroa koulutuksiin ja 793 620 euroa konsultointiin. Kevään aikana käynnistyi kaikkiaan kuusi eri koulutusta ja niihin osallistuu 87 kasvu- ja kehittymishaluista pk-yritystä. Suurin osa rahoituksesta kohdistuu Uudellemaalle.

ESR-rahoituksen puolella rahoitettujen hankkeiden teemat jakautuvat tasaisesti kolmelle eri toimintalinjalle. Alkuvuodesta on tehty rahoituspäätöksiä vuoden 2016 loppupuolella päättyneeseen toimintalinjat 4. ja 5. (taulukko alla) kattavan ESR-haun hankkeisiin. Alkuvuodesta 2017 käynnissä ollut toimintalinjan 3 hankehaku on poikinut kesäkuun loppuun mennessä yli 3,5 miljoonaa euroa myönnettyä rahoitusta.


Kuva 2. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus toimintalinjoittain Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle tammi-kesäkuussa 2016.

 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus: Suunnittelija Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet


Alueellista tietoa