Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Utön yhteysalusliikenteen laiturin rakennustyöt alkavat (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Utössä uuden yhteysalusliikennelaiturin rakentamistyöt viikolla 10. Rakennustyöt kestävät kesän 2017 loppuun saakka. Uusi yhteysalusliikennelaituri rakennetaan nykyisen puulaiturin viereen. Vanha puulaituri on yhteysalusliikenteen käytettävissä siihen saakka, kunnes uusi laituri saadaan liikenteelle. Uusi yhteysalusliikenteen keulaporttipaikka sitä vastoin rakennetaan nykyisen keulaporttipaikan kohdalle, joten keulaporttipaikka on poissa käytöstä 1.3 - 30.6.2017 välisen ajan.  Tällä aikavälillä ajoneuvojen kuljettaminen saareen ei ole mahdollista. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja asiakkaillemme.

Laiturin rakennustyöt aloitetaan viikolla 10 satama-altaan ruoppaus- ja louhintatöillä ja keulaporttipaikan purkutöillä. Samaan aikaisesti tehdään uuden laiturin kasuuni- ja teräsrakenne-elementtejä mantereella. Laiturirakenteet asennetaan touko-kesäkuussa. Huhti-toukokuussa aloitetaan laiturin itäpuolelle tulevan aallonmurtajan rakentaminen.  Laituri pyritään saamaan liikenteelle kesäkuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen tehdään nykyisen laiturin purkutyöt ja muita viimeistelytöitä. Vanha puulaituri on yhteysalusliikenteen käytettävissä siihen saakka, kunnes uusi laituri saadaan liikenteelle. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan v. 2017 elokuun loppuun mennessä.

Nykyinen noin 35 vuotta vanha yhteysalusliikenteen laituri on erittäin huonokuntoinen. Uusi teräsrakenteinen ja puukantinen laituri perustetaan betonikasuuneilla kallion varaan. Uuden laiturin leveys on noin 5,4 metriä ja pituus noin 40 metriä. Uusi keulaporttipaikka on betonirakenteinen.

Rakennustyöt aiheuttavat jonkin verran muutoksia satama-alueen järjestelyihin. Toivomme asiakkailtamme varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA                                

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                                   

- Destia Oy: työpäällikkö Mauri Ketonen, puh. 0500 784 631


Alueellista tietoa