Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tuovilanjoen tulvasuojeluhankkeen ruoppaustyöt etenevät (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tuovilanjoen (eli Laihianjoen) ja Sulvanjoen tulvasuojeluhankkeen ruoppaustyöt etenevät jälleen, vaikka meriveden korkeusvaihtelut ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat merkittävästi hidastaneet työmaata helmikuun aikana. Tällä hetkellä kaivetaan Tuovilanjoen suulla ja rakennetaan jäätietä seuraavalle kaivualueelle Eteläisen Kaupunginselän suuntaan. Tavoitteena on saada tänä talvena kaivettua pääosan Tuovilanjoen suuosan noin kahden kilometrin mittaisesta pidennysuomasta. Hankkeen urakoitsijana toimii Sundström Oy Ab.

 Tähän mennessä Tuovilanjoella on kaivettu on noin 900 metrin matkalla ja tavoitteena on jatkaa vielä noin 700 metriä. Tällöin hankkeen kaivutyöt saataisiin vähintäänkin puoliväliin. Sulvanjoen puolella kaivutöitä on saatu tehtyä tänä talvena vain lyhyellä matkalla, sääolosuhteista johtuen pääosa Sulvanjoen puoleisista kaivutöistä jää todennäköisesti seuraavalle talvelle.

Ruoppaustöiden tarkoituksena on parantaa jokien tulvasuojelua. Jokisuistojen mataluudesta johtuen alueella on keväisin merkittävä jääpatoriski. Muutenkin suistot padottavat vettä jokien alaosilla. Tuovilanjoen ja Sulvanjoen pidennysuomat ruopataan syvyyteen N60-2,00 m. Yhteensä ruoppausmassojen määräksi suunnitelmassa arvioidaan 115 000 m3, joista talvella 2014 saatiin kaivettua noin 25 000 m3.

Hankkeen avulla pienennetään Tuovilanjoen ja Sulvanjoen alaosien tulvariskiä. Hankkeen hyötyalue on yhteensä noin 2900 ha ja sillä sijaitsevat mm. Vaasan lentokenttä, moottoritie ja muita tärkeisiin palveluihin liittyviä alueita, kuten Runsorin teollisuusalue.

Hankkeen suunnitelma valmistui vuonna 2004 ja sen jälkeen Tuovilanjoen ja Sulvanjoen alaosien vesistönjärjestely-yhtiö haki lupaa hankkeen toteuttamiselle. Lupa sai lainvoiman kesällä 2010. Päätöksen mukaan hankkeen tulee olla valmis viimeistään 24.6.2018.

Hanketta rahoittavat valtio, Mustasaaren kunta, Vaasan kaupunki sekä Tuovilanjoen ja Sulvanjoen alaosien järjestely-yhtiö. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

  • Vesistöjen kunnostusryhmän päällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829

Tuovilan- ja Sulvanjoen alaosan järjestely-yhtiö:

  • Päätoimitsija Torbjörn Klemets, puh 050 545 7348
  • Toimitsija Fredrik Ström, puh. 050 592 0685

Alueellista tietoa