Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Törkeä ilkivalta linja-autopysäkeillä jatkuu (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Syyskuun viimeisen viikonlopun aikana joutuivat pysäkkikatokset ilkivallan kohteiksi Siilinjärvellä ja Kuopiossa. Perjantaina 9.10. huomattiin, että pysäkkejä oli jälleen rikottu.

Syyskuussa Vanhalla Viitostiellä (mt 559), Toivalan ja Kasurilan välillä, rikottiin seitsemästä pysäkkikatoksesta yhteensä kolmetoista lasia. Kuopiossa Päivärannan rampilla (vt 5) olevasta pysäkkikatoksesta rikottiin kaksi lasia ja Pienessä Neulamäessä yhdestä katoksesta kolme lasia. Perjantaina 9.10. havaittiin, että Kuopion Päivärannassa on yhdeltä pysäkiltä sekä Siilinjärvellä Jälän ja Räimän risteyksestä kahdelta pysäkiltä rikottu jälleen laseja. Ilkivallan teoista on tehty rikosilmoitus.

Ilkivaltaisesti rikotut lasit korvataan uusilla kuluvan syksyn aikana. Ilkivallan siivoustyöt ja lasien uusiminen tulevat maksamaan yli 6000 euroa.

Kuopion ja Siilinjärven alueella yleisten teiden varsilla olevat pysäkki- ja polkupyöräkatokset ovat olleet vuosien mittaan ilkivallan kohteena myös aiemmin. Aiempina vuosina on jouduttu uusimaan yksittäisiä laseja, mutta viimeisen vuoden aikana lasien rikkominen on käynyt varsin kalliiksi tienpitäjälle. Viimeksi kuluneen vuoden aikana rikottujen lasien uusimiseen on käytetty valtion varoja jo lähes 6000 euroa, pääosin välille Vuorela - Toivala - Kasurila.

Ilkivallasta aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen ja niiden kustannukset ovat pois muusta tienpidosta. Esimerkiksi viimeisen vuoden aikana ilkivallasta aiheutuneilla kustannuksilla olisi voitu rakentaa kaksi lasiseinäistä tai neljä puukatosta.

Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää alueen asukkaita ja tienkäyttäjiä ilmoittamaan ilkivaltahavainnoistaan poliisille. Mikäli ilkivalta jatkuu, joutuu tienpitäjä poistamaan pysäkkikatokset niiltä pysäkeiltä joihin ilkivalta useimmiten kohdistuu. Toivottavasti tähän ei tarvita mennä, sillä pysäkkien poistamisista kärsisivät juuri ne, joita varten pysäkit on pystytetty, eli joukkoliikenteen käyttäjät.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
johtaja Petri Keränen, p. 0295 026 727
aluevastaava Matti Antikainen, p. 0295 026 701


Alueellista tietoa