Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tervon kalantutkimuksen tulevaisuutta selvitetään (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt 50 000 euron määrärahan Luonnonvarakeskukselle sen Tervon toimipisteen toiminnan uudelleenjärjestämistä koskevaan selvityshankkeeseen. Hankkeessa valmistellaan uudentyyppistä kumppanuusmallia kirjolohen ja siian valintajalostuksen jatkamiseen.

 

Suunnitelman mukaan Luonnonvarakeskus (aiemmin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos) jatkaa kalojen rodunjalostuksen tutkimustoimintaa, mutta valintajalostettujen kalojen kalojen tuotanto ja myynti siirtyisivät yksityiselle kalankasvattajalle. Elinkeinon vahvempi osallistuminen on tarpeellista, koska eläinjalostus on tuotekehitystä, jonka tulosten hyödyt ovat elinkeinolle välittömiä.

 

Kumppanuusmalli valmistellaan luonnonvarakeskuksen johdolla laajana yhteistyönä, ja siihen osallistuu useita toimijoita mm. Tervon kunta ostopalvelun kautta. Kunta haluaa kehittää toimintamallia siten, että rodunjalostustoiminta säilyy ja kalankasvatus tukee samalla muita alueen kalatalouselinkeinoja.

Sininen biotalous, jossa vesiviljelyn kehittämisellä on keskeinen rooli, on osa Suomen biotalousohjelmaa.

Luonnonvarakeskuksen Tervon toimipiste on vastannut suomalaisen kirjolohen ja siian valintajalostuksesta, jonka avulla on pystytty olennaisesti parantamaan kirjolohen tuotanto-ominaisuuksia ja elinkeinon kilpailukykyä.

Tervon hanke sisältyy valtion vesiviljelyn uudelleen organisointiin. Valtion vesiviljelyn päätavoitteita ovat uhanalaisten kalalajien säilyttäminen ja elinkeinoa tukeva viljelytoiminta. Kalojen valintajalostus on todettu MMM:n kalataloushallinnon strategiaprosessissa yhdeksi painopistealueeksi, joilla on keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä.

 

Lisätietoja
johtava kalatalousasiantuntija Timo Takkunen, Pohjois-Savon ELY-keskus, timo.takkunen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 626

 


Alueellista tietoa