Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Soidensuojelusta kysytään maanomistajien mielipiteitä Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus lähettää tänään ympäristöministeriön toimeksiannosta kyselykirjeen yli 400 maanomistajalle, joiden omistamaan kiinteistöön sisältyy luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokasta suota. Maanomistajilta kysytään heidän halukkuuttaan suojella soita sekä mielipiteitä suojelukeinoista.  Vastaaminen on vapaaehtoista, eivätkä vastaukset sido maanomistajaa.

Kyselyssä on mukana 57 Pirkanmaalla sijaitsevaa suokohdetta, joiden yhteispinta-ala on noin 3 500 hehtaaria.  Kohteista valtion omistuksessa on 17 % ja yksityisomistuksessa 83 %. Pirkanmaan kohteissa on mukana lukuisa joukko piensoiden muodostamia kokonaisuuksia, joissa esiintyy mm. uhanalaisia korpia. Pirkanmaalla on myös vielä suojelemattomia laajoja keidas- ja aapasoita, jotka ovat mukana kohdelistalla. Uhanalaisista kasvilajeista Pirkanmaan kohteilla tavataan mm. punakämmekkää ja harsosammalta. Osalla kohteita esiintyy myös uhanalaisia perhosia ja osa kohteista on arvokkaita lintusoita.

Kyselyn vastausaika päättyy 24.4.2015, minkä jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa vastauksista yhteenvedon ja lähettää sen ympäristöministeriöön jatkovalmistelua varten. Ympäristöministeriö tekee soidensuojelun täydentämistä koskevan ehdotuksen valtioneuvostolle soidensuojelutyöryhmän esityksen pohjalta syksyllä 2015. Soidensuojelutyöryhmä ottaa esityksessä huomioon soiden vapaaehtoiset suojelukeinot ja maanomistajakyselystä saadut tulokset.

Lisätietoja:

Arvokas keidassuo eteläisellä Pirkanmaalla.

 


Alueellista tietoa