Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Saariston rengastien polkutietä parannetaan Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Saariston rengastien varrella Ersby – Lillmälö välillä kulkee ns. polkutie, joka on tarkoitettu tietä käyttäville jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Varsinais-Suomen ELY-keskus on teettänyt väylästä parantamissuunnitelman. Kevään aikana väylää parannetaan vajaan kilometrin matkalla leventämällä ja päällystämällä se asfaltilla. Osuus toimii polkutien parantamisen pilottikohteena, jossa selvitetään kohteeseen sopivia työmenetelmiä, parantamiskustannuksia ja uuden rakenteen kestävyyttä.

Polkutietä parannetaan Sattmarkin kahvituvalta Abborsundin sillalle saakka. Väylä levennetään noin 2,5 metriin ja se päällystetään asfaltilla. Leventäminen tehdään nykyisen tiealueen sallimissa rajoissa. Parannettava osuus alkaa ja päättyy asfaltilla päällystetystä väylästä, jolloin tien varrelle muodostuu pidempi yhtenäinen päällystetty osuus. Työt alkavat toukokuun aikana ja väylä pyritään saamaan valmiiksi kesäkuun alkupuolella.

ELY-keskuksen teettämän parantamissuunnitelman tavoitteena on, että väylä olisi kokonaisuudessaan 2 – 2,5 m leveä ja asfalttipäällysteinen. Pilottikohteesta saatujen kokemusten arvioinnin jälkeen suunnitelmissa on parantaa väylää jaksoittain useamman vuoden kuluessa rahoitusmahdollisuuksien mukaan. Väylän parantamisella väylän houkuttelevuus ja liikenneturvallisuus lisääntyisi sekä pystyttäisiin vähentämään vuotuisia kunnossapitokustannuksia.

Saariston rengastiellä maantien 180 varrella oleva polkutie on noin 13 km pitkä kevyen liikenteen väylä. Väylä on kapea, pääasiassa sorapintainen ja mutkat ja mäet ovat osittain tavanomaista jyrkempiä. Väylän kapeus, heinittyminen ja jyrkät mäet vaikeuttavat etenkin pyöräilijöiden kohtaamisia eikä se sovellu kaikille polkupyörille.

Polkutiellä on jouduttu tekemään ylläpitotoimenpiteitä joka vuosi. Keväisin väylä tarkistetaan ja pahimmat veden syövyttämät kohdat korjataan. Vesakointia tehdään vuosittain tarpeen mukaan. Viime kesänä väylälle ajettiin uutta pintamursketta, joka tiivistettiin jyräämällä. Polkutien hoitotoimenpiteet aiheuttavat tavanomaista asfalttipäällysteistä kevyen liikenteen väylää enemmän kustannuksia. Niistä huolimatta väylän laatua ei ole koettu riittäväksi.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Matti Kiljunen, p. 0400 275 572 (suunnitelmaan liittyvät asiat) ja Markus Salminen, p. 0400 535 878 (rakentamiseen liittyvät asiat)


Alueellista tietoa