Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pulaa työnhakijoista aiempaa useammassa ammatissa Satakunnassa (Satakunta)

Viime aikojen positiivinen talouskehitys ja työvoiman kysynnän kasvu näkyvät siten, että aiempaa useammassa ammatissa Satakunnassa on jo pulaa työnhakijoista. Eri ammattien työmarkkinatilanteen näkymiä on arvioitu syksyn 2017 ammattibarometrissa.

Seuraavan puolen vuoden aikana yleisimmin pulaa työnhakijoista arvioidaan olevan rakentamisen sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa. Rakennusalalla on pulaa mm. rakennusinsinööreistä, rakennusalan työnjohtajista, kirvesmiehistä ja rakennussähköasentajista. Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla on liian vähän hakijoita erityisasiantuntijoiden, kuten yleis- ja erikoislääkäreiden, hammaslääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden paikkoihin. Toisaalta sairaanhoitajista ja lähihoitajista on ainakin jonkin verran ylitarjontaa työvoiman kysyntään nähden.

Useimmissa ammateissa työvoimaa olisi periaatteessa hyvin tarjolla suhteessa avoinna oleviin työpaikkoihin, mutta monesti työttömillä työnhakijoilla on puutteita kokemuksessa, osaamisessa ja ammattitaidossa. Pulaa on esimerkiksi riittävän ammattitaitoisista kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoista. Teollisuuden ammateissa työmarkkinatilanteen näkymät eroavat seuduittain. Rauman seudulla on hitsaajien ja kaasuleikkaajien sekä ohutlevyseppien rekrytointitarve kasvussa ja työnhakijoista ennakoidaan olevan pulaa. Porin seudulla samoissa ammateissa on vielä ylitarjontaa hakijoista, joskin hyvän ammattitaidon omaaville työntekijöille on kysyntää.

Vaikka työvoimapula-ammattien määrä on kasvanut, vielä on kuitenkin selvästi enemmän ammatteja, joissa työnhakijoista on ylitarjontaa. Ylitarjonta-ammatit jakautuvat monille ammattialoille. Paljon ylitarjontaa Satakunnassa on ICT-alan käytön tukihenkilöistä, yleissihteereistä, myyjistä ja lastenhoitotyöntekijöistä.

Satakunnan uusimman ammattibarometrin ja seutukunnittaiset barometrit löydät Satakunnan ELY-keskuksen internetsivuilta tai suoraan osoitteesta:
www.ammattibarometri.fi

Lisätietoja:
Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi, Satakunnan ELY-keskus, puh. 0295 022 114

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa.

 


Alueellista tietoa