Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pirkanmaalla hyviä kokemuksia säännösteltyjen järvien poikkeusluvista (Pirkanmaa)

Pirkanmaan säännöstellyistä järvistä Näsijärvelle, Mouhijärvelle ja Kiikoisjärvelle saatiin tänä keväänä poikkeusluvat, joilla vedenkorkeuksia ei tarvinnut laskea maaliskuun aikana niin paljon kuin voimassa olevissa säännöstelyluvissa edellytetään.

- Poikkeuslupien syynä on tämän talven vähäinen lumimäärä, minkä vuoksi säännöstelyssä ei ole ollut tarvetta varautua kevättulviin niin paljon kuin tavanomaisena vuonna. Korkeampi talviaikainen vedenkorkeus mahdollistaa aikaisemman vedenkorkeuden nousun keväällä ja alkukesällä, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Myös muilla Pirkanmaan suurilla säännöstellyillä järvillä on pidetty vedenkorkeuksia tavanomaisia vuosia korkeammalla, mutta poikkeuslupia ei ole ollut tarvetta hakea. Pirkanmaan ELY-keskuksen säännöstelemän Vanajaveden vedenkorkeus on ollut jo maaliskuusta alkaen nousussa ja saavuttaa huhtikuun loppupuolella säännöstelysuositusten mukaista kevään tavoitetasoa. Voimayhtiön säännöstelemällä Pyhäjärvellä vedenkorkeus on ollut noin 20 cm ajankohdan keskiarvoja korkeampi ja vedenkorkeus nousee noin 20-25 cm toukokuun alkuun mennessä. Kyrösjärvellä vedenkorkeus on Vanajaveden lailla ollut nousussa jo maalikuusta alkaen ja saavuttaa suositusten mukaisen tavoitetason huhtikuun aikana.

Korkeammilla talviajan vedenkorkeuksilla pyritään vähentämään kevään alimpien vedenkorkeuksien aiheuttamaa haittaa rantaekosysteemille ja lahtialueiden happitilanteelle.

- Kun talvialenema on lievempi, vähenevät säännöstelyn haitalliset vaikutukset jäätymiselle herkille kasvi- ja pohjaeläinlajeille sekä täpläravulle. Lisäksi syyskutuisten kalojen kudun selviämistodennäköisyys paranee ja jääkannen alentumisesta aiheutuva haitta laitureille sekä muille vastaaville rakenteille vähenee, Isid toteaa.

Lupamuutoksella erilaisia vesitilanteita huomioivaan säännöstelyyn

Viimeisten vuosien aikana on tavattu mittaushistorian vähälumisimpia vuosia ja selvitysten mukaan ilmasto muuttuu yhä lämpimämmäksi etenkin talvien osalta. Tutkimusten mukaan talven kokonaissademäärät lisääntyvät, mutta lumikertymä jää vähäisemmäksi. Tällä vuosikymmenellä on havaittu talvivirtaamien kasvaneen, kun lumipeite on tullut aikaisempaa myöhemmin ja sulamisjaksoja on entistä enemmän. Talviajan sateista yhä suurempi osuus tulee vetenä.

Näsijärvellä on haettu jo kahtena peräkkäisenä vuotena poikkeusta kevätkuopasta, jotta vedenkorkeutta ei tarvitsisi laskea liian alas. Myös Pyhäjärven säännöstelylupa on Näsijärven säännöstelyluvan ohella ollut jäykkä vastaamaan erilaisiin vesitilanteisiin etenkin niinä vuosina, jolloin sulaminen alkaa selvästi keskimääräistä aikaisemmin. Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien pysyvää muuttamista esitettiin vuonna 2016 laadituissa säännöstelysuosituksissa (tiedote 15.12.2016).

Pirkanmaan ELY-keskus Pyhäjärven säännöstelyluvan haltijana ja Näsijärven säännöstely-yhtiö Näsijärven säännöstelyluvan haltijana ovat päättäneet selvittää mahdollisuudet Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien muuttamiseksi. Selvityksen laatii Suomen ympäristökeskus.

- Tarkoituksena on tutkia, millä keinoin voidaan poistaa nykyinen pakollinen kevätkuoppa, jotta järvien säännöstely olisi joustavampaa lisäämättä tulvariskiä järvien rannoilla tai alapuolisissa vesistöissä. Lisäksi on tarkoitus arvioida, mitä vaikutuksia muutoksella on ja mitä selvityksiä tarvitaan lupamuutoshakemukseen, Isid kertoo.

Myös Kyrösjärvellä halutaan käydä keskustelua säännöstelyluvan muuttamistarpeista. Kyrösjärvellä valmistelu on vielä alkuvaiheessa ja vuoden 2017 on tarkoitus keskustella sidosryhmien kanssa säännöstelylupamuutokseen liittyvistä näkemyksistä.

Tarkemmin tietoa Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelystä sekä lupamuutosselvityksen aikataulusta on koottu ymparisto.fi -palveluun osoitteeseen: http://www.ymparisto.fi/saannostely/kokemaenjoki

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus:
    • Järvien vedenkorkeudet: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359
  • Näsijärven säännöstely-yhtiö
    • Toimitusjohtaja Jukka Joronen, p. 040 8016187

Alueellista tietoa