Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Peltovalvontojen maastokäynnit etenevät aikataulussa (Lapin ELY-keskus)

Maatilojen peltotukien peltoalavalvonnat ovat kesän aikana edenneet suunnitellussa aikataulussa.

Lapin ELY-keskus valvoo tänä vuonna vähintään 5 % eläin-/peltotukia saavista tiloista. Lisäksi ELY-keskus tekee yksittäisiä peltolohkojen mittauksia noin kahdellasadalla tilalla, koska peltokarttoja on korjattu uusien ilmakuvien perusteella.

ELY-keskuksen tarkastajat aloittivat valvontakäynnit juhannuksen jälkeen ja kokotilavalvonnan maastotarkastukset saadaan valmiiksi syyskuun alkupuolella. Maastotarkastuksissa ei ole tullut esiin toistuvia virheitä. Ainoastaan viljelyehtojen noudattamisessa kasvinsuojelun osalta on ollut yksittäisiä puutteita.

Valvontojen tallennusta ja valvontatulosten toimittamista viljelijöille hidastaa valtakunnallisen tietojärjestelmän keskeneräisyys. Tämän hetkisen tiedon mukaan valvontatietoja päästään tallentamaan tietojärjestelmään syyskuun loppupuolella.  

Maaseutuviraston mukaan tukien maksatus alkaisi lokakuussa luonnonhaittakorvauksen ensimmäisen erän maksulla ja muiden peltotukien osalta joulukuussa.

Peltovalvonnassa valvojat tarkastavat tilakäynnillä kaikkien viljelylohkojen pinta-alat, viljelykasvit, harjoitetun viljelytavan ja muut tukikelpoisuuteen vaikuttavat seikat eri tukien osalta. Pinta-alojen mittauksessa käytetään apuna ilmakuvia ja gps-mittalaitteita. Viljelijän ilmoittamiin viljelylohkon pinta-aloihin ja digitointiin mittaukset voivat aiheuttaa muutoksia.

Tilakäynnillä valvotaan myös maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseen kohdistuvia toimenpiteitä, kuten vesistöihin rajoittuvien peltojen suojavyöhykkeitä ja ravinteiden käyttöä viljelyssä. Viljelijän tulee esittää valvojalle ympäristökorvaukseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi viljavuustutkimus, viljelysuunnitelma ja viljelymuistiinpanot. Täydentävien ehtojen valvontaan valituilta tiloilta tarkastetaan lisäksi nitraattiasetuksen, pohjavesisäädösten, luonto- ja lintudirektiivin ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattaminen.

Tarkastuskäynnit tehdään pääsääntöisesti pareittain. Peltovalvonnasta ilmoitetaan viljelijälle etukäteen, sen sijaan joitakin eläinvalvontoja saatetaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Lapissa peltoalavalvonnoissa on mukana 10 tarkastajaa.

Valvonta on olennainen osa EU:n ja kansallisen maataloustukijärjestelmien toimeenpanoa. EU:n budjetista maatalouden osuus on suurin, joten myös valvonnan merkitys on korostunut. Maataloustukia valvomalla selvitetään, ovatko edellytykset tuen maksulle riittävät. Valvonnalla pyritään takaamaan myös tuen saajien oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa.

Viime vuonna toteutetussa valtakunnallisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Lapin viljelijät antoivat valtakunnan parhaimman kokonaisarvosanan Lapin ELY-keskuksen toteuttamille maataloustukien valvonnoille.


Lisätietoja:     
Valvontapäällikkö Vili-Matti Kraatari, puh. 0295 037 071


Alueellista tietoa