Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Orimattilan pohjavesialueiden tarkistettujen luokitusten ja rajausten nähtävillä pitäminen (Päijät-Häme)

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laittanut nähtäville Orimattilan pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset. Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus toimittaa pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin liittyvää lisätietoa ELY-keskukselle. Tietojen viimeinen toimituspäivä on 15.4.2019. Tarkemmat ohjeet tietojen toimittamiseen on kerrottu kuulutuksessa.

Pohjavesialueiden tarkistukset ja nähtävillä olo perustuvat lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, jota uudistettiin vuonna 2015. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

 

Kuulutus muutoksista pidetään nähtävillä seuraavissa paikoissa:

 

Lisätietoja:

Petri Siiro, hydrogeologi, Hämeen ELY, keskus, petri.siiro(at)aly-keskus.fi, puh. 0295 025 230

Eeva Pudas, ympäristösuunnittelija, Hämeen ELY-keskus, eeva.pudas(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 025 124

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Alueellista tietoa