Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Orimattilan kalakuolemat rajoittuvat Köylinjokeen (Hämeen ELY-keskus)

Tiistaina 14.7.2015 Köylinjoessa havaittiin kuolleita kaloja ja muutoksia veden laadussa. Keskiviikkona 15.7. tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella vaikutusalue näyttäisi tässä vaiheessa rajautuvan Köylinjokeen Virenojan alueen tienoille saakka. Veden värissä ei Köylinjoen jälkeen ollut havaittavissa muutoksia, eikä kuolleita tai heiveröisiä kaloja havaittu enää missään uoman varrella. Vesi- ja kalanäytteiden tuloksia ei ole vielä saatu, joten tarkkaa tietoa veden laadusta ja kalakuolemien syystä ei vielä ole.

 

Lisätietoja

Johanna Riuttala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 146

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 


Alueellista tietoa