Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Natura 2000 -verkoston maastokartoituksia toteutetaan kesällä

Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden metsäisten luontotyyppien sijoittumista tarkennetaan kesän 2022 aikana osana Natura 2000 -verkoston täydentämistä.

Eräiden Natura 2000 -alueiden käytön haasteena on ollut tunnistaa luonnonsuojelulailla suojeltavien metsäluontotyyppien tarkka sijainti metsänkäyttöilmoitusten yhteydessä. Tietopohjaa parannetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Metsähallituksen toteuttamien luontotyyppi-inventointien avulla.

Natura 2000 -verkostoon kuuluu 1779 aluetta manner-Suomessa. Niistä tarkastellaan 208 aluetta, joilla esiintyy sellaisia metsäisiä luontotyyppejä, joiden luonnonarvojen turvaaminen edellyttäisi luonnonsuojelulain mukaista suojelua, mutta joiden toteutustavaksi sitä ei valtioneuvoston päätöksessä ole osoitettu. Alueet sijoittuvat eri elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueille alustavasti seuraavasti:

 • Etelä-Pohjanmaa 1
 • Etelä-Savo 6
 • Häme 14
 • Kaakkois-Suomi 18
 • Kainuu 9
 • Keski-Suomi 34
 • Lappi 19
 • Pirkanmaa 13
 • Pohjois-Karjala 16
 • Pohjois-Pohjanmaa 18
 • Pohjois-Savo 13
 • Uusimaa 19
 • Varsinais-Suomi 28

Mikäli tarkastelussa osoittautuu, että luonnonsuojelulain mukaista suojelua edellyttävien metsäluontotyyppien sijoittuminen poikkeaa valtioneuvoston päätöksessä todetusta, toteutustapaa tarkennetaan valtioneuvoston päätöksellä.

Edellä mainitun lisäksi tarkastellaan edellytyksiä täydentää Natura 2000 –verkostoa kahden harvinaisen hyönteislajin, luhtakultasiiven ja kaskikeijun elinympäristöjen suojelemiseksi. Luhtakultasiipi esiintyy paikoin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Harvat havainnot kaskikeijusta sijoittuvat eri osiin maata.

ELY-keskukset tiedottavat kirjeellä maanomistajille hyvissä ajoin inventointien toteutuksesta. Inventointityö ei edellytä toimenpiteitä maanomistajalta.
Tarkennusehdotuksista kuullaan asianosaisia ja sidosryhmiä vuoden 2023 alkupuolella. Tavoitteena on, että valtioneuvoston päätös täydennyksistä ja tarkennuksista tehtäisiin loppuvuodesta 2023.

Lue lisää

Natura 2000 -verkoston maastokartoituksia toteutetaan kesällä 2022, ympäristöministeriön uutinen 20.4.2022 (ym.fi)