Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Moottoritien liikennejärjestelyt ennalleen syyskuussa, kun Karkunvuoren tunneli valmistuu (Pirkanmaan ELY-keskus)

Toukokuun alussa liikenteenohjaustöillä käynnistynyt Karkunvuoren moottoritietunnelin toinen korjausvaihe on edistynyt ripeästi Tampereen itäisellä ohikulkutiellä.

Karkunvuoren eteläisen tunnelin korjauksen ajaksi koko moottoritieliikenne ohjataan kulkemaan Jyväskylästä Helsinkiin johtavaa pohjoista tunnelia pitkin. Mittavat liikennejärjestelyt palautuvat ennalleen vasta syyskuun lopussa, kun tunneliurakka valmistuu kokonaisuudessaan ja väliaikaiset liikennejärjestelyt voidaan purkaa. Tänä vuonna korjataan Helsingistä Jyväskylään johtava etelänpuoleinen tunneli.

Työmaan kohdalla Jyväskylän suunnasta tulevan liikenteen käytössä on yksi ajokaista ja Helsingin suunnasta tultaessa käytössä on kaksi kaistaa. Liikennejärjestelyt saattavat hankaloittaa Helsingin suunnasta tulevaa liikennettä viime vuotta enemmän, kun liikenne siirtyy kavennetuilla kaistoilla ylityspaikkojen kautta toiselle ajoradalle. Töitä tehdään maanantaista perjantaihin vuorokauden ympäri klo 00–24 ja lauantaisin klo 00–18.

Ensimmäinen korjausvaihe sujui suunnitellusti

Kahdessa vaiheessa vuosina 2013 ja 2014 Tampereen itäisellä ohikulkutiellä korjattavan Karkunvuoren moottoritietunnelin pohjoispuolisen tunnelin korjaustyö valmistui suunnitelmien mukaisesti viime syksynä. Kummankin tunnelin sisäpinnan verhousrakenne uusitaan ja vanha ruiskubetonoitu lämmön- ja kosteudeneristysrakenne puretaan ja korvataan uudella. Lisäksi tunneleiden sähkö- ja valaistusjärjestelmä uusitaan. Korjaustöiden vuoksi myös valtatien päällysteitä, ajoratamerkintöjä ja kaiteita joudutaan purkamaan ja uusimaan. 

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta:
www.ely-keskus.fi/karkunvuori 


Alueellista tietoa