Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Mittavat liikennejärjestelyt ysitielle Liedon aseman kohdalla Kurkelan risteyssillan uusimisen ajaksi (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Liedossa maantiellä 204 (Säkyläntie) valtatien 9 ylittävän Kurkelan risteyssillan uusimistyöt viikolla 15. Rakennustöiden aluksi tehdään valtatielle 9 työnaikaiset liikennejärjestelyt, jotka käsittävät mm. kaksi työnaikaista kiertoliittymää eritasoliittymän ramppien kohdille. Työnaikaiset järjestelyt laskevat moottoritien nopeusrajoitusta 50 km/h. Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat käytössä koko urakan ajan. Lisäksi äitienpäiväviikonloppuna 13.5.–14.5. ysitien liikenne joudutaan katkaisemaan turvallisuussyistä kokonaan yhden vuorokauden ajaksi nykyisen sillan purkamisen vuoksi. Tällöin on käytettävä muita reittejä. Liikennejärjestelyt tulevat ajoittain aiheuttamaan vt 9 ruuhkautumista. Säkyläntien kevyelle liikenteelle rakennetaan väliaikainen silta uuden sillan viereen töiden ajaksi. Rakennustyöt kestävät vuoden 2017 loppusyksyyn saakka. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Sillan korjaustyöt aloitetaan viikolla 15 työmaan perustamisella ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen tekemisellä. Valtatielle 9 tehdään mittavat työnaikaiset liikennejärjestelyt, jotka käsittävät mm. kaksi työnaikaista kiertoliittymää eritasoliittymän ramppien kohdille. Työmaan kohdalla valtatien 9 kaistoja joudutaan rajoittamaan sitten että käytössä on vain yksi kaista molempiin suuntiin. Työnaikaiset järjestelyt laskevat moottoritien nopeusrajoitusta 50 km/h. Liikenne tulee säilymään työnaikaisilla liikennejärjestelyillä koko urakan ajan. Säkyläntien kevyelle liikenteelle rakennetaan väliaikainen silta uuden sillan viereen, jotta kevyen liikenteen toimivuus pystytään turvaamaan koko työn ajan.

Lauantai 13.5. klo 18.00 - sunnuntai 14.5. klo 15.00 välisenä aikana tehtävän nykyisen sillan kannen purkutöiden ajaksi koko vt 9 liikenne sillan kohdalla joudutaan turvallisuussyistä katkaisemaan. Tällöin on käytettävä muita reittejä. Siltapaikan voi kiertää Turusta Säkylän suuntaan tai Säkylästä Turun suuntaan mentäessä Paattisten kautta ja Turusta Tampereen suuntaan tai Tampereelta Turun suuntaan mentäessä Vanhan Tampereentien kautta. Tiedotamme liikenteen katkosta vielä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Liikennekatkon aikaiset liikennejärjestelyt kartalla (pdf, 5 Mt)

Vanhan sillan purkutyön jälkeen rakennetaan uusi silta vanhan sillan paikalle. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2017.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa. Liikennejärjestelyt tulevat ajoittain aiheuttamaan liikenteen ruuhkautumista, etenkin aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteen ruuhka-aikoina. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Nykyisessä v.1966 rakennetussa Kurkelan risteyssillassa on käytetty KA-jännemenetelmää, jossa on havaittu ongelmia jänteiden kestävyydessä.  Lisäksi silta on muutoinkin huonokuntoinen, joten se on päätetty uusia kokonaan jännitetyllä teräsbetonisella ulokepalkkisillalla. Ilman uusimista sillalle olisi jouduttu asettamaan raskasta liikennettä haittaava painorajoitus. Uudelle sillalle tehdään samalla korotettu kevyen liikenteen väylä ja sillan hyötyleveys kasvatetaan 13,25 metriin (vanhan sillan leveys 9,0 metriä). Uuden sillan pituus säilyy samana kuin vanhalla sillalla. Liikennemäärä sillalla on 2 800 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sillan alittavalla valtatiellä 14 350 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.

LISÄTIETOJA                                

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                   

- Oteran Oy: työpäällikkö Timo Äkräs, p. 0400 128 996


Alueellista tietoa