Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Mihin suunnataan maaseutuohjelman varat Uudellamaalla vuosina 2023-2027? Se selviää maaseutuohjelman toteutussuunnitelmasta (Uusimaa)

 

Maaseutuohjelman toteutussuunnitelman alueellinen valmistelu Uudellamaalla on loppusuoralla. Keväällä järjestettyjen asiantuntijatyöpajojen avulla suunnitelman yhteiset tavoitteet ja keinot täsmentyivät ohjelmavuosille 2023–2027.


Mihin maaseutuohjelman varat tulisi suunnata Uudellamaalla 2023–2027? Tähän kysymykseen on nyt saatu vastaukset ja ne löytyvät uudesta Uudenmaan aluetta koskevasta maaseutuohjelman toteutussuunnitelmasta.

- Tavoitteenamme on ollut laatia suunnitelma, joka on yhteinen kaikille maaseuduntoimijoille ja joka huomioi erityisesti Uudenmaan maaseudun tarpeita ja edistää sen elinvoimaisuutta, kertoo maaseuturahoituksen johtava asiantuntija Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Valmistuva suunnitelma määrittelee, miten EU:n maaseuturahastonrahoitus tullaan Uudellamaalla suuntaamaan tulevalla ohjelmakaudella. Pääteemoiksi tulevalle ohjelmakaudelle on noussut: kannattava ja kestävä alkutuotanto, älykäs ja kehittyvä elinkeinotoiminta, vireät ja elinvoimaiset kylät, monimuotoinen luonto ja puhtaat vesistöt sekä aktiivinen ilmastotoimija.

Konsin-Palvan mukaan kehittämissuunnitelman laadinnassa on tehty hyvää yhteistyötä Uudenmaan maaseudun alkutuottajien, yrittäjien, asukkaiden ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Edellä mainituilta on saatu monipuolisia ideoita ja näkemyksiä suunnitelman tekemiseen. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty Uudeltamaalta tehtyjä selvityksiä ja kyselyitä. Loppusilaus suunnitelman sisältöön saatiin Uudenmaan maaseudun asiantuntijoille ja kehittäjille suunnattujen työpajojen ja kyselyjen annista touko-kesäkuun aikana. Työpajojen kautta kirkastuivat pääteemojen tärkeimmät kehittämiskohteet ja -keinot.

- Nyt meillä on selvillä, mitä toimia tulevalla kaudella edistetään erityisesti ja se helpottaa meitä rahoitettavien hankkeiden valinnassa.  

-  Uudellamaalla on paljon hyviä rahoituskohteita, mutta alueelle tuleva maaseuturahoituksen määrä ja rahoitustyökalut määrittelevät, missä määrin hankkeita pystymme rahoittamaan. Todennäköisesti joudumme tekemään valintaa rahoitettavissa hankkeissa, kuten tälläkin ohjelmakaudella olemme tehneet.

Uudenmaan maaseudun kehittämissuunnitelma toimitetaan maa- ja metsätalousministeriöön kesäkuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen suunnitelmaan voidaan vielä tehdä joitain tarkennuksia ja uusi kehittämissuunnitelma otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa, siihen asti käytetään ohjelmakauden 2014–2020 säännöksiä. Uusi toteutussuunnitelma on yhteinen Uudenmaan alueella toimivien Leader-ryhmien kanssa. Leader-ryhmät valmistelevat lisäksi omat tarkentavat paikalliset kehittämisstrategiansa. 

 

 

 

Maria Konsin-Palva (kuvassa) on koonnut uutta Uudenmaan maaseudun kehittämissuunnitelmaa vuosille 2023–2027.

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuva: Miia Koivunen

Tilaa Maaseutuohjelman uutiskirje